Virágzó Tárnokért Egyesület
Virágzó Tárnokért Egyesület
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
vélemények
Fórumok : vélemények : szemétügyek Fórumok: 
Témaindító hozzászólás
tarnokiforum

2007.12.07. 11:08 -
T á r n o k i  F a l u v é d ő    és    S z é p í t ő    E g y e s ü l e t

2461 Tárnok, Fő u. 43. Telefon: (23)-387-117, e-mail: tarnokifaluvedok@gmail.com

 

Dr. Simon Mária, Tárnok nagyközség jegyzőjének

Tárnok, Dózsa György út 150.

 
Tisztelt Jegyző Asszony!

 

Egyesületünk1999 óta szívügyének tekinti természeti környezetünk védelmét a szemetelőkkel szemben. Így folyamatosan figyelemmel kísérjük e területek állapotát, köztük a számunkra legkedvesebb Szőlőhegyét (Zapánszky és Öreg-hegy) is.

Megalakulásunk után első munkánk a község bel- és külterületeinek alapos kitakarítása volt, amelynek során – először a község történetében ­– 1999 tavaszán egy hétig tartott a lomtalanítás a belterületeken. (Ezután minden tavasszal megismétlődött.) Mivel az első évben nem jutottunk el mindenhová, a szemét „utánpótlása” pedig folyamatos volt, ezért nagy tömegeket megmozdító szemétszüreteket szerveztünk. Ha lassan is, kitartó munkánk szembetűnő változásokat hozott. Évekig tartott, amíg kikristályosodott az utóbbi néhány évben már jól és eredményesen működő gyakorlat az illegális szemétlerakás visszaszorítására.

Ezt segítette az önkormányzat, amikor külterületeinken 6 db konténert állított fel, az itt lakók háztartási szemetének összegyűjtésére. (2 db a Szőlőhegyi és Újhegyi út kereszteződésébe, 1db az Orbán-szoborhoz, 1 db a Kökörcsin u. és Újhegyi út kereszteződésébe, 1 db a Töltike u., Puttony u., Zapánszky út találkozásánál lévő tisztásra, 1 db pedig a Tópartra került.) Nagy tévedés, hogy ezek illegális lerakóhelyek voltak!   Nem volt ingyenes sem, mert a külterületen élők évi 10 ezer Ft kommunális adót fizettek, szemben a belterületen lakókkal, akiknek évi kommunális adója 5000 Ft-ot tett ki ingatlanonként. (Tudjuk viszont, hogy a szomszéd településekről is sok hulladék került hozzánk, mert vezetőik nem oldották meg saját területükön a szemétgyűjtést. Szenvedtek/szenvednek is eleget a szeméttől.)

 A tapasztalat szerint, szükség volt a konténerekre, mert különben az egész Szőlőhegy szemétteleppé vált volna.  Az önkormányzat és kezdetben a Tárnokért Kht. majd a TESZ, valamint egyesületünk összefogása hatékonynak bizonyult, munkamegosztással sikerrel járt a szemét elleni harc. (2005-2006-ban már alig találtunk összeszedni valót). A mi feladatunk a területek állapotának ellenőrzése, kapcsolattartás a TESZ-szel, felvilágosító munka a lakosság körében, évenkénti nagytakarítások megszervezése iskolások és nyugdíjasok bevonásával, természetesen önzetlenül. Nem volt szükség sem közterület-felügyelőre, sem pedig mezőőrökre. Viszont szükség volt egy vállalkozásra, akik nagyrészt átvették a TESZ dolgozóinak munkáját. Ellentételezést csak akkor kaptak, ha a hegyet tisztának találtuk. Saját érdekükben a konténerek mellett is őrködtek, hogy csak háztartási szemetet tegyenek bele, hiszen más jellegű hulladék elhelyezéséről nekik kellett gondoskodni.  Mindenki örült a tisztaságnak, amely természetesen pénzbe került, de nem szabad sajnálnunk, ha környezetünk védelméről van szó. Konténerek hiányában a zöldben landolt volna az a szemét, amely legálisan, az ellenőrzött helyeken gyűlt össze. Tudvalevő, hogy az emberek szemléletmódjának megváltozása igen hosszú folyamat, s addig nem tehettünk/tehetünk mást, mint takarítunk és takarítunk…, mert a tiszta környezet, a jó példa még a legmakacsabb szemetelőt is jó útra téríti.

Sajnálatunkra tavasszal negatív változást tapasztaltunk. Elfelejtették megszervezni a lomtalanítást, a megtelt konténereket egyre ritkábban szállították el, illetve meg is szüntették őket. A nyár folyamán már elviselhetetlenné vált a helyzet, a lerakóhelyeket és környéküket csak a filmforgatás óta tartja rendben Onestyák Lajos. Igaz, hogy a hegyen lakók háztartási szemétgyűjtését megszervezték, de elkerülte figyelmüket a hegy és Tárnok területének egyes részein az illegális szemétlerakók keletkezése, amely egyre sürgetőbb megoldást igényelne.  Több tucat konténernyi szemét gyűlt össze a képtárban mellékelt térképen piros színnel jelzett helyeken: a Szőlőhegyen, a Kökörcsin utcáról induló két út melletti erdőben és környékén, valamint az Antenna Hungária Mérőállomás mögött, a Hattyú és a Forrás utca mentén.  Ezek a részek Tárnok község közigazgatási területéhez tartoznak, tehát önkormányzatunknak kell meghoznia a szükséges intézkedéseket az illegálisan lerakott és folyamatosan növekvő szeméthegyek felszámolására, illetve további gyarapodásuk megakadályozására.

Úgy látjuk, hogy a szemétkezelés Önök által bevezetett módszere, nem hozta meg a kívánt eredményt. Polgármester úr az azóta megtartott fórumokon is elismerte, hogy szemét ügyben csatát nyertünk, de háborút nem.     

Bizonyára felmerül Önben a kérdés, miért csak most jelezzük észrevételeinket az önkormányzat felé.

Nos, eddig vártunk és reméltünk. Reméltük, hogy egyszer csak rábukkannak az újonnan keletkezett szeméthalmokra, s ha már elvetették a régi jól bevált szemétgyűjtési szokásokat, vártuk, hogy olyan új módszert vezetnek be, amely a község egész területén biztosítja a tisztaság fennmaradását.

Munkájukba, nehogy tolakodásnak véljék, nem szóltunk bele új koncepciójuk kialakításának idején, pedig kellő tapasztalattal rendelkezünk ebben a kérdésben. Most viszont, amikor már látható a végeredmény, és sajnos egyre nagyobb a baj, nem halogathatjuk tovább figyelmeztetésünket. Emlékeztetőnek szánjuk a képviselő-testület választási ígéretét: 

„Azonnal megállj-t parancsolunk az illegális szemétlerakásnak. Határozott szándékkal tolerancia nélkül kívánunk fellépni minden környezetkárosító tevékenységgel szemben.”

Szeretnénk, ha minél előbb cselekvésre kerülne sor.

 

Tisztelettel: Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület

 

Tárnok, 2007. december 3.

A cikkhez kapcsolódó képek letölthetők a http://picasaweb.google.com/ig41179 címen

Képek 2007. 09. 08-án készültek 

Szőlőhegyi fenyves

Forrás u. és az Antenna Hungária mögötti terület

 

  

 

 

tarnokiforum Előzmény | 2007.12.07. 11:08 - #1

T á r n o k i  F a l u v é d ő    és    S z é p í t ő    E g y e s ü l e t

2461 Tárnok, Fő u. 43. Telefon: (23)-387-117, e-mail: tarnokifaluvedok@gmail.com

 

Dr. Simon Mária, Tárnok nagyközség jegyzőjének

Tárnok, Dózsa György út 150.

 
Tisztelt Jegyző Asszony!

 

Egyesületünk1999 óta szívügyének tekinti természeti környezetünk védelmét a szemetelőkkel szemben. Így folyamatosan figyelemmel kísérjük e területek állapotát, köztük a számunkra legkedvesebb Szőlőhegyét (Zapánszky és Öreg-hegy) is.

Megalakulásunk után első munkánk a község bel- és külterületeinek alapos kitakarítása volt, amelynek során – először a község történetében ­– 1999 tavaszán egy hétig tartott a lomtalanítás a belterületeken. (Ezután minden tavasszal megismétlődött.) Mivel az első évben nem jutottunk el mindenhová, a szemét „utánpótlása” pedig folyamatos volt, ezért nagy tömegeket megmozdító szemétszüreteket szerveztünk. Ha lassan is, kitartó munkánk szembetűnő változásokat hozott. Évekig tartott, amíg kikristályosodott az utóbbi néhány évben már jól és eredményesen működő gyakorlat az illegális szemétlerakás visszaszorítására.

Ezt segítette az önkormányzat, amikor külterületeinken 6 db konténert állított fel, az itt lakók háztartási szemetének összegyűjtésére. (2 db a Szőlőhegyi és Újhegyi út kereszteződésébe, 1db az Orbán-szoborhoz, 1 db a Kökörcsin u. és Újhegyi út kereszteződésébe, 1 db a Töltike u., Puttony u., Zapánszky út találkozásánál lévő tisztásra, 1 db pedig a Tópartra került.) Nagy tévedés, hogy ezek illegális lerakóhelyek voltak!   Nem volt ingyenes sem, mert a külterületen élők évi 10 ezer Ft kommunális adót fizettek, szemben a belterületen lakókkal, akiknek évi kommunális adója 5000 Ft-ot tett ki ingatlanonként. (Tudjuk viszont, hogy a szomszéd településekről is sok hulladék került hozzánk, mert vezetőik nem oldották meg saját területükön a szemétgyűjtést. Szenvedtek/szenvednek is eleget a szeméttől.)

 A tapasztalat szerint, szükség volt a konténerekre, mert különben az egész Szőlőhegy szemétteleppé vált volna.  Az önkormányzat és kezdetben a Tárnokért Kht. majd a TESZ, valamint egyesületünk összefogása hatékonynak bizonyult, munkamegosztással sikerrel járt a szemét elleni harc. (2005-2006-ban már alig találtunk összeszedni valót). A mi feladatunk a területek állapotának ellenőrzése, kapcsolattartás a TESZ-szel, felvilágosító munka a lakosság körében, évenkénti nagytakarítások megszervezése iskolások és nyugdíjasok bevonásával, természetesen önzetlenül. Nem volt szükség sem közterület-felügyelőre, sem pedig mezőőrökre. Viszont szükség volt egy vállalkozásra, akik nagyrészt átvették a TESZ dolgozóinak munkáját. Ellentételezést csak akkor kaptak, ha a hegyet tisztának találtuk. Saját érdekükben a konténerek mellett is őrködtek, hogy csak háztartási szemetet tegyenek bele, hiszen más jellegű hulladék elhelyezéséről nekik kellett gondoskodni.  Mindenki örült a tisztaságnak, amely természetesen pénzbe került, de nem szabad sajnálnunk, ha környezetünk védelméről van szó. Konténerek hiányában a zöldben landolt volna az a szemét, amely legálisan, az ellenőrzött helyeken gyűlt össze. Tudvalevő, hogy az emberek szemléletmódjának megváltozása igen hosszú folyamat, s addig nem tehettünk/tehetünk mást, mint takarítunk és takarítunk…, mert a tiszta környezet, a jó példa még a legmakacsabb szemetelőt is jó útra téríti.

Sajnálatunkra tavasszal negatív változást tapasztaltunk. Elfelejtették megszervezni a lomtalanítást, a megtelt konténereket egyre ritkábban szállították el, illetve meg is szüntették őket. A nyár folyamán már elviselhetetlenné vált a helyzet, a lerakóhelyeket és környéküket csak a filmforgatás óta tartja rendben Onestyák Lajos. Igaz, hogy a hegyen lakók háztartási szemétgyűjtését megszervezték, de elkerülte figyelmüket a hegy és Tárnok területének egyes részein az illegális szemétlerakók keletkezése, amely egyre sürgetőbb megoldást igényelne.  Több tucat konténernyi szemét gyűlt össze a képtárban mellékelt térképen piros színnel jelzett helyeken: a Szőlőhegyen, a Kökörcsin utcáról induló két út melletti erdőben és környékén, valamint az Antenna Hungária Mérőállomás mögött, a Hattyú és a Forrás utca mentén.  Ezek a részek Tárnok község közigazgatási területéhez tartoznak, tehát önkormányzatunknak kell meghoznia a szükséges intézkedéseket az illegálisan lerakott és folyamatosan növekvő szeméthegyek felszámolására, illetve további gyarapodásuk megakadályozására.

Úgy látjuk, hogy a szemétkezelés Önök által bevezetett módszere, nem hozta meg a kívánt eredményt. Polgármester úr az azóta megtartott fórumokon is elismerte, hogy szemét ügyben csatát nyertünk, de háborút nem.     

Bizonyára felmerül Önben a kérdés, miért csak most jelezzük észrevételeinket az önkormányzat felé.

Nos, eddig vártunk és reméltünk. Reméltük, hogy egyszer csak rábukkannak az újonnan keletkezett szeméthalmokra, s ha már elvetették a régi jól bevált szemétgyűjtési szokásokat, vártuk, hogy olyan új módszert vezetnek be, amely a község egész területén biztosítja a tisztaság fennmaradását.

Munkájukba, nehogy tolakodásnak véljék, nem szóltunk bele új koncepciójuk kialakításának idején, pedig kellő tapasztalattal rendelkezünk ebben a kérdésben. Most viszont, amikor már látható a végeredmény, és sajnos egyre nagyobb a baj, nem halogathatjuk tovább figyelmeztetésünket. Emlékeztetőnek szánjuk a képviselő-testület választási ígéretét: 

„Azonnal megállj-t parancsolunk az illegális szemétlerakásnak. Határozott szándékkal tolerancia nélkül kívánunk fellépni minden környezetkárosító tevékenységgel szemben.”

Szeretnénk, ha minél előbb cselekvésre kerülne sor.

 

Tisztelettel: Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület

 

Tárnok, 2007. december 3.

A cikkhez kapcsolódó képek letölthetők a http://picasaweb.google.com/ig41179 címen

Képek 2007. 09. 08-án készültek 

Szőlőhegyi fenyves

Forrás u. és az Antenna Hungária mögötti terület

 

  

 

 


[1-1]

 

THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!