Virágzó Tárnokért Egyesület
Virágzó Tárnokért Egyesület
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
vélemények
Fórumok : vélemények : a tények makacs dolgok Fórumok: 
Témaindító hozzászólás
tarnokiforum

2007.11.26. 13:15 -

                                      A tények makacs dolgok

 

Az új képviselő-testület kommunikációiban számtalan esetben érte vád a régi vezetést, amely szerint megállították a község fejlődését és folyamatosan felélték a vagyonát. Szolnoki Gábor polgármester szerint pedig „százmilliók folytak el az elmúlt nyolc évben”.

Nézzük a tényeket!

1998-ban, amikor átvettük az önkormányzat vezetését a község vagyona kevesebb, mint 1 milliárd Ft volt. Ezt a vagyont a négyéves ciklus végére 2002-ig 1,6 milliárd Ft-ra növeltük. A második ciklusunkban a település vagyona tovább növekedett, és végeredményben 2006. szeptember végén a vagyonállomány 4,275813 milliárd Ft lett. (A vagyonnövekmény, a befektetések, felújítások, eszközbeszerzések minden tétele a tényleges költségen lett aktiválva, de a fenti összeg a 2006. 09. 30-i valós értéket képviselte.) A vagyonnövekmény egyes tételei megtalálhatók a község vagyonleltárában.

A 2007. 09. 30-iki képviselő-testületi előterjesztés szerint a 3. negyedév végén a vagyon értéke 4,280025 milliárd Ft-ra nőtt.  Tehát az elmúlt 1 év alatt az új önkormányzat mindössze 4212 Ft-tal növelte a község vagyonát. Nem a vagyonvesztést állították meg, hanem a gyarapodását! Gratulálunk!

 

 

            Tekintsük át együtt az elmúlt négy év legfontosabb állomásait!

 

Iskoláink és óvodáink bővítése és felújítása

 

Rákóczi úti alsó tagozatos iskola

Az iskolát 2002-ben kibővítettük és felújítottuk. Egy évvel korábban már tanteremmé alakítottuk a régi tanári szobát, mivel az induló egyik első osztálynak nem jutott hely. Közben megtörtént az épület statikai állapotának felmérése, majd a tervezés. A tervezést késleltette, hogy a felszabaduló szolgálati lakást fel kellett szabadítani. Számítottunk pénzbeli támogatásra is, hiszen a tervezett bővítést önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. A 20 millió Ft állami támogatást csak a második pályázati körben, augusztusban kaptuk meg, így a beruházás megvalósulása, birtokbavétele, a támogatás lehívása, valamint a vállalkozók kifizetése a következő évre húzódott át.

Az emelet ráépítése határidőre elkészült ugyan, de az épület átadása késett. Amikor ugyanis a vállalkozó megbontotta a régi épületszárnyat, kiderült, hogy teljes tetőcserére és a födém átépítésére van szükség. Erre nem számítottunk.

Az iskola négy új tanteremmel, igazgatói és tanári szobával bővült, és helyet kapott benne az iskola könyvtára is. Az épület bővítése és felújításának teljes költsége meghaladta a 70 millió Ft-ot, melyhez hozzájött az iskolaudvar, a melléképületek rendbetétele (kis tornaterem, raktárak), a konyha felújítása, továbbá egy szülői segítséggel megvalósult játszótér is, melyek együttes összege mintegy 5 millió Ft-ot tett ki.

Az iskola környékének parkosítását a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai vállalták magukra.

 

Marton utcai (falusi) iskola

1998 őszén, az iskolaév megkezdése előtt ez volt az első felújítási munkánk. Több helyen beázott a tető, következésképpen a bejáratnál és a tantermekben leszakadt a mennyezet vakolata, a vizesblokkok pedig csaknem használhatatlanok voltak. Akkor az iskolát működőképes állapotba hoztuk, de 2005 tavaszán úgy döntöttünk, befejezzük a felújítását.

A munkát a hibás palatető javításával kezdtük. Meg kellett erősíteni a tető gerendáinak egy részét, melyek már hosszú idő óta áztak, korhadásnak indultak. Tejesen felújítottuk a vizesblokkokat, a melegítő konyhát és a mosogatót, az ÁNTSZ előírásainak megfelelően. Ki kellett cserélni villanyvezeték-hálózatot, a tantermekbe pedig új energiatakarékos armatúrákat helyeztünk el. Megtörtént a nyílászárók javítása és mázolása, az épület külső és belső festése, valamint felújítottuk a hozzá tartozó kis tornatermet is.

A karbantartás-felújítás mindösszesen 11 millió Ft-ba került.

 

Templom utcai Mesevár Óvoda

 Az épület korábban – 1950-ig – gyermekmegőrzőként működött, majd óvoda lett belőle. Az évek során teljesen tönkrement. Az épület funkcionális elrendezése sem volt már kielégítő, amelyre az ÁNTSZ többször fel is hívta a figyelmünket, ezért képviselő-testületünk az épület teljes felújítása mellett döntött. 2003-ban lebontottuk, a régi falakra új tetőt építettünk, a nyílászárókat kicseréltük. 

Az átépítési koncepciót a következőkben foglalhatjuk össze. A meglévő épületszerkezet lehetséges megtartása mellett a leggazdaságosabb megoldással alakuljanak ki az óvoda eddig hiányzó, nélkülözhetetlen funkciói. Mosó-, szárító-, vasaló-, öltöző-, mosdóhelyiségek, elkülönítő (orvosi) szoba, nevelőtestületi szoba, egy melegítő konyha a hozzátartozó fehér mosogatóval. Kialakítottunk egy széles közlekedési folyosót is, a tetőszerkezet megemelésével pedig lehetővé vált egy újabb foglalkoztató szoba kialakítása.

Az előírásoknak megfelelően szelektív hulladéktárolásra is alkalmas hulladéktároló, valamint akadálymentes bejáratot biztosító rámpa épült.

A kivitelezés teljes költsége 51 millió Ft lett, melyből a Pest Megyei Területfejlesztési Kht.-tól 10 millió Ft-ot támogatásként nyertünk el.

 

Önkormányzati épületeink építése, felújítása

 

Polgármesteri  hivatal   A  épülete

A 2003. és 2004. években felújítottuk a polgármesteri hivatal B épületét, a mögötte álló raktárt, műhelyt és garázst. A főépület tetőszerkezetét megerősítettük, megjavítottuk, valamint új cserepekkel fedtük be, a melléképületekre pedig új tetőszerkezetet helyeztünk. Minden épületben teljesen ki kellett építeni a villanyvezetéket. A felújításhoz hozzátartozott a padlók csiszolása, a nyílászárók mázolása, a szobák festése, az épületek újra vakolása és színezése. Az A épület és a melléképületek felújításának összege 11,1 millió Ft volt.

 

Polgármesteri hivatal B épülete

Már 1998 előtt szerepelt az önkormányzat tervében egy új polgármesteri hivatal felépítése. Mi is gondoltunk erre, hiszen négy üres telkünk állt a jelenlegi önkormányzati épülettel szemben, de amikor előzetes ajánlatokat kértünk egy zöldmezős hivatal építésére, a teljes költségkalkuláció mindegyik esetben 200 millió Ft feletti volt. Ezt saját erőből felvállalni nem mertük, és támogatást sem remélhettünk, mivel új polgármesteri hivatal építésére, felújítására évek óta pályázati kiírás nem volt.  A településközpontok rehabilitációjára kiírt pályázatokat pedig elvitték a nagyvárosok.

Ezek után logikusnak látszott a volt ifjúsági ház tetőterének beépítése. A tervezési koncepció alapja az volt, hogy a meglévő épület megtartása mellett minél kisebb ráfordítással, a lehető legjobb és leggazdaságosabb belső elrendezés kialakításával történjen meg a tetőtér ráépítése. A felújított épület pedig arányrendszerével, külső homlokzati anyagfelhasználásával, színeivel a Tárnokon már kialakulóban lévő középület jelleget próbálja szerény anyagi lehetőségeivel visszatükrözni.

A munka 2005. április 4-én elkezdődött. Mint a legtöbb beruházásnál, itt is voltak gondok. Most csak kettőt említenénk. Április 10-11-én az épület beázott, és 3,2 millió Ft kár keletkezett, melyet a kivitelező később elismert. Az is igaz, hogy olyan többletmunkákat kértünk, melyek a kialkudott kiviteli tervben nem szerepeltek.

A legkorszerűbb kommunikációs eszközökkel felszerelt épületet szeptember folyamán vettük használatba. A telefonközpont révén a hivatal dolgozói és külső partnereik automatikus kapcsolás után kommunikálhatnak egymással. Minden ügyintéző rendelkezik kedvezményes internet- és e-mail kapcsolattal. A FiberNet hálózatán keresztül pedig lehetővé vált az ingyenes, illetve az olcsóbb telefonbeszélgetés (ethernet kapcsolat) is, de ezzel a lehetőséggel akkor még nem élünk. Számítógépeinket központi szerver kapcsolja össze.

Beépítettük a tűzjelző berendezést, valamint a riasztó- és beléptető rendszert, épületünket pedig térfigyelő kamera őrzi. 2006 nyarától pedig az épületben klímaberendezés működik.

A tetőtér megépítése után a közműveket és a kommunikációs eszközöket összekapcsoltuk az alsó szinttel, melyet szintén felújítottunk. Az új épületrészt, de részben az A épületet is új bútorokkal rendeztük be. Végezetül teljesen megújult a rendőrség épülete is.

Mennyibe került a hivatal korszerűsítése? A fent felsorolt tételek összege mintegy 71 millió Ft volt.

 

Művelődési ház

2003 őszén megszépült a művelődési ház udvara, színes térburkolata vidámságot sugároz.   Igényesen kialakítottuk a külső konyhát, a külső illemhelyet, bevezettük a gázt, a vizet, bekötöttük a szennyvízcsatorna hálózatba, továbbá elvégeztük a tetőjavításokat. A következő két évben átépítettük a főépület fűtését, külső falát szigeteltük, új lábazattal láttuk el, a belső kiszolgáló termeket átalakítottuk, felújítottuk, a teljes villamos vezetéket kicseréltük, az épület belső részeit kifestettük és mázoltuk.

A művelődési ház épületeinek felújítására a nyolcéves választási ciklusban 16,6 milliót fordítottunk, melyből az elmúlt 4 év során 9,1 millió Ft-ot költöttünk.

Az épületben kialakított 5 állásos internet-hozzáférést, a hangtechnikai felszerelést, a számítógépes ellátást, a vetítő berendezést a művelődési ház pályázat útján nyerte el.

 

Ifjúsági ház

2000. év végén áttelepítettük a Rákóczi úti gyógyszertárat az Egészségház épületébe, amely több szempontból is előnyös. Kényelmes a lakosságnak, hiszen az orvosi rendelés után helyben kiválthatja a gyógyszereit, lényegesen olcsóbb a működtetése, továbbá a folyamatos gyógyszerellátás eredményeként sokkal kisebb raktárra van szükség. Az áttelepítés 12,2 millió Ft-ba került, és kaptunk helyette egy dupla telken álló jó épületet. Már az első gondolatunk az volt, hogy közösségi házzá alakítjuk át. A tervek elkészültek, többször pályáztunk velük, de nem nyertünk. Elhatároztuk, hogy önállóan lépünk. A sportbizottság tagjai úgy döntöttek, hogy önkormányzati segítséggel, önkéntes munkával megvalósítjuk tervünket, melyhez 2006-ban CÉDE megyei pályázatból 1,5 millió Ft-ot is nyertünk. A közösségi ház kialakítása mindösszesen 5,1 millióba került.

Átalakítottuk az épület belső tereit, kiépítettük a kiszolgáló vizes blokkokat, és rácsatlakoztattuk a szennyvízcsatorna-hálózatra. Csaknem minden burkolatot kicseréltünk. Elkészült az akadálymentesített bejáró, végül pedig külsőleg is új „ruhába” öltözött a régi gyógyszertár.

Azt terveztük, hogy az új intézmény a művelődési ház keretében működik majd, Lepsényi Katalin igazgatónő felügyeletével. Erre jogszabály is kötelezett bennünket, amely szerint a vezető csak megfelelő végzettségű személy lehet, és előzetes egyeztetés után vehetik igénybe fiatalok és idősebbek, sportolók és kulturális szervezetek.

 

Sportöltöző

Az utóbbi években az Egészségház környékén egyre több kulturális és sportesemény zajlott, ahol a résztvevők száma több száz, de esetenként talán még az ezret is megközelítette. Minden alkalommal gondot jelentett az öltöző és a mosdó hiánya. Szükségessé vált tehát egy kiszolgáló épület megépítése. E célra alkalmasnak találtuk az Egészségház raktára előtti zárt teret, mivel a közművek rákötése, az épület kiszolgálása, őrzése viszonylag egyszerű volt.

Az épületben két nagyobb és egy kisebb öltöző, mosdóhelyiségek és zuhanyozók létesültek.

Az épület felépítéséhez az Ifjúsági és Sport Minisztérium „Mobilitás” támogatását nyertük el, azaz 7,1 millió Ft-ot, melyhez 13 millió Ft önrésszel járultunk hozzá.

 

Sportpálya és sportöltöző felújítása

Községünkben mintegy 230 fiatal futballozik rendszeresen. Sok településen zárják be a focipályákat, mi pedig újakat építettünk, és jó karban tartottuk őket.

2003-ban megépült az Egészségház mögött az Oázis SE nagypályája, majd mögötte a Bolha Foci Tanoda SE kispályája. 2005-ben elkészült a Honfoglalás utcában egy nagy edzőpálya, 2006-ban pedig felújítottuk a Sport utcában lévő nagypályát.

A Bolha Foci Tanoda SE és az Oázis SE pályája, valamint az edzőpálya önkormányzati költségen, valamint a szülők, edzők és a sportolók munkájával és támogatásával született meg. A pályák önálló fúrt kutat és öntözőberendezést kaptak. 2005-ben a Sport utcai pályát világítással láttuk el.

2006-ban Budaörs Kistérség Többcélú Társulása pályázati kiírását elnyerve felújítottuk a Sport utcai pálya gyepszőnyegét, megépítettük a kerítését, elhelyeztünk továbbá két pihenőpadot. Sor került az öltözők és a vizesblokkok teljes felújítására is, amelyeket a szennyvízelvezető-hálózatba is bekötöttünk. Nagyon szép lett. Meg kell nézni!

A Sport utcai pálya felújítására közel 7,3 millió Ft-ot költöttünk, melyből 3,6 millió Ft volt az elnyert támogatás.

Bár nem az önkormányzat építette, de mégis községünket gazdagította Szabó Tamás és társai beruházása, a műfüves kispályás labdarúgópálya az Egészségház mellett, amely 2006 októberében készült el. A könnyűszerkezetes fűtött csarnokban helyet kapott a 20X40 méteres pályán kívül négy játékos és egy bírói öltöző, vendégmosdók, bowling pálya 2 gurítótérrel, valamint büfé. A terület rendezése és a parkoló építése után a beruházók tervei között szerepel két teniszpálya (esetleg fedhető kivitelű) kialakítása is.

 

Egyebek

2003. év

Felújítottuk, illetve restauráltattuk a Szent György-emlékművet, valamint a Nepomuki Szent János-szobrot.

Bankjegykiadó automatát szereltünk fel az Egészségház mellett, amit az OTP Bank Rt. üzemeltet.

EU szabványnak megfelelő játszóteret adtunk át a vasútállomás melletti „gödör”-ben.  Megépítése 2 757 625 Ft-ba került, amelyből 1 700 ezer Ft-ot pályázat útján nyertünk.

 

2004. év

Felújítottuk Ábri György, az 1944-ben hősi halált halt tárnoki pilóta sírját a régi temetőben.

 

2005. év

Teljesen lebontottuk és újjáépítettük a Szőlőhegy felé vezető Benta-hidat, valamint megerősítettük a Benta utca végén található ún. Nyáricska hidat.

Parkolókat építettünk a községi temető elé, valamint a Rákóczi úti iskolával szemben lévő telkekre.

Szennyvízelvezető csatornát építettünk a Munkácsy utcában a Testvériség utcától a Benta-patakig. A csatorna építésének költsége 13,5 millió Ft volt, melyet az ÉTV-nél keletkezett fejlesztési forrásból fedeztünk, de a beruházás az önkormányzatunk vagyonát gyarapította. Az aszfaltút építésének költségét a lakosok fedezték úgy, hogy az önkormányzat kifizette a vállalkozónak, a lakosok pedig vállalták a teljes összeg havi 10 ezer Ft-os részletekben történő törlesztését. 

 

Utak, járdák, parkolók építése és felújítása

 

2003. év

Járdát létesítettünk a polgármesteri hivataltól a temetőig a Halász utcában, valamint a Rákóczi úton. Építettünk 11 új buszvárót, valamint színpadot az Egészségház előtt. Murvával borítottuk be az Egri, a Győri, a Szegedi, a Szigetvári, a Hatvani, a Debreceni utcát, valamint az István közt. Megjavítottuk a Halász, a Kossuth, a Hazatérők, a Benta és a Tabán utcát. Később aszfalttal burkoltuk a Benta utcát és a Fő utcai üzletházak parkolóját. Útalapot kapott murvaborítással a Honfoglalás, az Álmos és a Tas utca. Mart aszfaltburkolat készült a Szőlőhegy számos utcájában, valamint a Margit ligeten, hengerelt aszfaltút pedig a régi temetőben.

A felsorolt munkák mindösszesen 40, 6 millió Ft-ba kerültek.

 

2004. év

Aszfaltoztuk a Szőlőhegyi, a Tabán, az Öreghegyi utat, valamint a polgármesteri hivatal parkolóját. Murvával fedtük le a Margit ligeti utcákat. Játszótéri elemeket vásároltunk az óvodákba.

A fenti tételek mindösszesen 36,4 millió Ft-ba kerültek.

 

2005. év

Aszfaltburkolatot kapott a Kölcsey, a Jókai, a Petőfi, az Arany, a Tompa, a Deák, a Zrínyi, a Munkácsy, a Vasút utca a Dózsa György úttól az Egyenlőség utcáig, továbbá a Határ út és a Csillag utca. Megjavítottuk az autópálya lehajtó egy szakaszát a Halász utcában. Aszfaltszőnyegezést végeztünk még a Hazatérők útján, a Mária utcától a Berki útig, melyhez a PRORÉGIÓ ügynökség 50%-os, azaz 13 millió vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. Aszfaltozott parkolót és játszótéri játékokat kapott a Dózsa György úti Hétszínvirág Óvoda, valamint a Rákóczi úti általános iskola. Járda készült a Szabadság utcában a vasúttól a Dózsa György útig. Térburkolatot építettünk a polgármesteri hivatal új épületének parkolójába.

A munkák összértéke 87,5 millió Ft volt.

 

2006. év

Aszfaltszőnyeg került a Fűzfa, a Kopolya utcába, valamint a Rákóczi útra, a Dózsa György úttól az Iskola utcáig. Ez utóbbi megépítéséhez 50%-os, azaz 11 millió Ft támogatást nyertünk a PRORÉGIÓ ügynökségtől.

Ez évben a fenti útépítésekre összesen 30 millió Ft-ot költöttünk.

Az új temetőben 6 db vízcsapot helyeztünk el.

Állami beruházásban épült meg az M7-es autópálya pusztazámori lehajtója és a 8104. számú út (a Sóskúti út) közötti összeköttetés, valamint a hozzátartozó két körforgalmi csomópont.  Számunkra ez az összekötő út különös jelentőséggel bír, hiszen tehermentesíti a Halász utcára és a Dózsa György útra nehezedő gépjárműforgalmat.

                                                                                                               

Ár- és belvíz elleni védekezés

 

Ma már kevesen vitatják, hogy Földünkön klímaváltozás megy végbe. Növekszik az átlaghőmérséklet, egyre gyakoribbak a heves zivatarok, amelyeknek következményeivel nálunk is számolni kell. Évtizedek óta legnagyobb gondunk az ár- és belvízveszély. A Benta-patak árhulláma egyre nagyobb gyakorisággal veszélyezteti településünket.

Az elmúlt években, lehetőségeinkhez képest, sokat tettünk az ár- és belvíz elkerülése érdekében. Közel 30 millió Ft-os költséggel kikotortattuk a Zámori- és a Berki-patak medrének Tárnokon futó szakaszát, 2006-ban pedig a Benta-patak medrét, a 7-es főúttól Százhalombatta irányába.

Felújítottuk a településünket védő zsilipeket, kijelöltünk három átmeneti záportározót, védőtöltéseket alakítottunk ki középületeink és alacsony fekvésű lakóépületeink védelmében.

Működésünk idején az árkok kitakarítására koncentráltunk, továbbá a település mély pontjain, a Benta-patak felé tartó utcák végein elkezdtük az állandó szivattyúállások kiépítését.

Felújítottuk az árkokat az Arany J., a Petőfi S., a Jókai M., a Madách I., a Vörösmarty M., a Kölcsey F., valamint a Munkácsy M. utcában, a vasúton túl pedig a Köztársaság utcában. Az árkok kiépítésére 2003–2006 között 18,6 millió Ft-ot költöttünk.

Érd önkormányzatával közösen készíttettük el településeink ár- és belvízvédelmi tervét, hiszen az Érdre zúduló csapadékvíz közel 50%-a Tárnok belterületén folyik a Benta-patakba.

A tervezés költsége mintegy 20 millió Ft volt, amit egyezségünk alapján Érd Város Önkormányzata fedezett.

 

 

Elővárosi vasút

 

Tekintettel arra, hogy Budapest közúti megközelítése egyre nagyobb gondot jelentett, nem volt más megoldás, el kellett indítani az elővárosi vasúti közlekedést. 2004 nyarán Martonvásárral és a környező településekkel összefogva, megkerestük Mándoki László urat, a MÁV Zrt. vezérigazgatóját. Meggyőztük arról, hogy településeinken reális igény van az elővárosi vasúti közlekedés bevezetésére.

Az elővárosi vasúti közlekedés 2005 év őszén megkezdődött. Azóta új kocsik közlekednek. Ígéretet kaptunk az állomás átépítésére is, amelynek kiviteli tervei 2006 nyarára el is készültek.

 

Kábeltévé

 

2004. és 2005. évek folyamán településünk lakóterületén kiépült a FiberNet Rt. kábeltelevízió hálózata, amely nagyszámú tévécsatorna műsorai mellett szélessávú internet-hozzáférést és e-mail használatot is biztosít. A hálózat lehetővé teszi az ingyenes, személyes telefonkapcsolatot is.

A társaság ígéretet tett a szolgáltatás folyamatos bővítésére, amely lehetővé teszi hálózaton belül a közvetlen telefonálás továbbfejlesztésére. 

 

Természetvédelem

 

A SASAD Rt.-vel kötött egyezség szerint önkormányzati tulajdonba kerültek az alábbi természetvédelmi területek. A tópart és környéke a tóval együtt (21,8 ha), az Öreg-hegy tetején található Nagy-legelő (12,1 ha). Átadta továbbá a rekultiválás alatt álló szemétbánya helyét (10,1 ha), valamint kapunk 0,8 ha összközműves területet önkormányzati intézmények számára. A SASAD Rt. elismeri továbbá, hogy a 085 hrsz.-ú gyep és rét művelési ágú terület megmarad természetes árvízi tározónak, tehát nem építhető be (11 ha).

A fentiek ellenében az önkormányzat támogatja a Sasad Rt. azon elképzelését, hogy a Sóskúti út–Berki út–Malom-árok által bezárt területen kertvárosi jellegű lakótelep, másrészt pedig kereskedelmi és szolgáltató telepek létesüljenek.     

 

Hulladékgazdálkodás

 

Zöldhulladék összegyűjtése és feldolgozása

A kertészkedés talán a legszebb időtöltés, de gondot jelent a zöldhulladék eltüntetése. Az égetést ma már nem csak törvény, illetve önkormányzati rendelet korlátozza, hanem a szomszédok sem viselik el. Sokan komposztálják a zöldhulladékot és visszaadják a természetnek, sokan viszont azonnal meg szeretnének szabadulni tőle.

2005 tavaszától megkezdte működését a Compostal Kft., amely díj nélkül fogad be Tárnok lakott területeiről minden összegyűjtött zöldhulladékot. Már az első évben több mint 600 tonna zöldhulladékot szállítottunk szervezetten a telepükre, amit komposzttá dolgoztak fel. Információnk szerint a beszállított zöldhulladék mennyisége az utóbbi évek során több mint duplájára nőtt.  A gyűjtése és odaszállítás a mi feladatunk volt, az önkormányzat anyagi ráfordítása évi mintegy 2 millió Ft-ra rúgott. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársai is példaértékűnek tekintették a környezetkímélő szemléletmódot tükröző gyűjtés és feldolgozás összehangoltságát. 

 

Az építési törmelék összegyűjtése és feldolgozása

Az építési törmelék elhelyezése minden településen probléma. Nálunk sikerült jó megoldást találni. A megfelelő engedélyek beszerzése után Román Mihály vállalkozó kőtörő üzemet létesített, és 2005. évben megkezdte működtetését. A vállalkozó a beszállított építési törmeléket feldolgozza (összetöri, osztályozza), majd útépítési alapként adja el. Egyezségünk értelmében a zúzott törmelékből évente 200 köbmétert juttatott díjmentesen önkormányzatunknak alapozásra és földútjaink javítására. Ily módon készült el több vasúton túli mellékutca javítása, valamint 2006 szeptemberében a Szőlőhegyi út Újhegyi úttól Érd határáig eső szakasza.

 

Lomtalanítás, konténeres szemétgyűjtés

Községünk belterületein évente egy alkalommal lomtalanítást végeztünk. A külterületeken 6 konténert helyeztünk el a háztartási hulladék összegyűjtésére. Sajnos más településekről is rengeteg szemét vándorolt ide, amelynek elszállítása az önkormányzat pénztárcáját terhelte. Ennek ellenére ezt tartottuk a legjobb megoldásnak az illegális szemétlerakás megakadályozására.

 

Fejlesztési célú bevételeink a 2002-2006. önkormányzati ciklus idején

 

 • Államkötvények értéke                                                  275 millió Ft
 • Pályázatokon elnyert összeg                                                      66 millió Ft
 • Ingatlanértékesítés bevétele                                                          280 millió Ft
 • ÉTV üzletrész értékesítés bevétele                                                95 millió Ft

Összesen                                                            716 millió Ft

 

 

Fejlesztési célú kiadásaink a 2002-2006. önkormányzati ciklus idején

 

 • Immateriális javak, szellemi termékek vásárlása                          20 millió Ft
 • Épületek beruházása, felújítása                                              133 millió Ft
 • Építmények (utak, járdák, árkok) építése, felújítása                      189 millió Ft
 • Járművek, gépek, berendezések vásárlása, felújítása            39 millió Ft
 • Ügyviteli gépek vásárlása, felújítása                                                  9 millió Ft
 • Szennyvízcsatorna építés                                                     18  millió Ft
 • Ingatlanvásárlás                                                                          25 millió Ft

Összesen                                                            433 millió Ft

 

 

Fejlesztési célú bevételeink közül a 2002-2006. önkormányzati ciklus idején fel nem használt források:

 • Államkötvény (1 csomag)                                                            55 millió Ft
 • ÉTV üzletrész értékesítés (lekötött betétben)                       95 millió Ft

Összesen                                                            150 millió Ft

 

*Valamennyi adat az önkormányzat pénzforgalmában megjelent.

   

***

Tisztelt Tárnokiak! Beszámolómban csak a fejlesztésekről, felújításokról számoltam be, de nemcsak erről szólt az életünk. A közösségi színterek (kultúra, sport, oktatási intézményeink, civil szervezeteink, egyesületeink tevékenysége, ünnepeink stb.) számtalan eseménye hozzájárult az itt élők jó közérzetéhez, erősítette bennük a lakóhely, a szülőfalu szeretetét. Sokan nyilatkoztak úgy, hogy szeretnek itt élni, igazi otthonuknak tekintik e helyet.

 

Tárnok, 2007. november 26.

 

Dr. Gergely István

 

 

 

 

 

 

 

  

tarnokiforum Előzmény | 2007.11.26. 13:15 - #1

                                      A tények makacs dolgok

 

Az új képviselő-testület kommunikációiban számtalan esetben érte vád a régi vezetést, amely szerint megállították a község fejlődését és folyamatosan felélték a vagyonát. Szolnoki Gábor polgármester szerint pedig „százmilliók folytak el az elmúlt nyolc évben”.

Nézzük a tényeket!

1998-ban, amikor átvettük az önkormányzat vezetését a község vagyona kevesebb, mint 1 milliárd Ft volt. Ezt a vagyont a négyéves ciklus végére 2002-ig 1,6 milliárd Ft-ra növeltük. A második ciklusunkban a település vagyona tovább növekedett, és végeredményben 2006. szeptember végén a vagyonállomány 4,275813 milliárd Ft lett. (A vagyonnövekmény, a befektetések, felújítások, eszközbeszerzések minden tétele a tényleges költségen lett aktiválva, de a fenti összeg a 2006. 09. 30-i valós értéket képviselte.) A vagyonnövekmény egyes tételei megtalálhatók a község vagyonleltárában.

A 2007. 09. 30-iki képviselő-testületi előterjesztés szerint a 3. negyedév végén a vagyon értéke 4,280025 milliárd Ft-ra nőtt.  Tehát az elmúlt 1 év alatt az új önkormányzat mindössze 4212 Ft-tal növelte a község vagyonát. Nem a vagyonvesztést állították meg, hanem a gyarapodását! Gratulálunk!

 

 

            Tekintsük át együtt az elmúlt négy év legfontosabb állomásait!

 

Iskoláink és óvodáink bővítése és felújítása

 

Rákóczi úti alsó tagozatos iskola

Az iskolát 2002-ben kibővítettük és felújítottuk. Egy évvel korábban már tanteremmé alakítottuk a régi tanári szobát, mivel az induló egyik első osztálynak nem jutott hely. Közben megtörtént az épület statikai állapotának felmérése, majd a tervezés. A tervezést késleltette, hogy a felszabaduló szolgálati lakást fel kellett szabadítani. Számítottunk pénzbeli támogatásra is, hiszen a tervezett bővítést önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. A 20 millió Ft állami támogatást csak a második pályázati körben, augusztusban kaptuk meg, így a beruházás megvalósulása, birtokbavétele, a támogatás lehívása, valamint a vállalkozók kifizetése a következő évre húzódott át.

Az emelet ráépítése határidőre elkészült ugyan, de az épület átadása késett. Amikor ugyanis a vállalkozó megbontotta a régi épületszárnyat, kiderült, hogy teljes tetőcserére és a födém átépítésére van szükség. Erre nem számítottunk.

Az iskola négy új tanteremmel, igazgatói és tanári szobával bővült, és helyet kapott benne az iskola könyvtára is. Az épület bővítése és felújításának teljes költsége meghaladta a 70 millió Ft-ot, melyhez hozzájött az iskolaudvar, a melléképületek rendbetétele (kis tornaterem, raktárak), a konyha felújítása, továbbá egy szülői segítséggel megvalósult játszótér is, melyek együttes összege mintegy 5 millió Ft-ot tett ki.

Az iskola környékének parkosítását a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai vállalták magukra.

 

Marton utcai (falusi) iskola

1998 őszén, az iskolaév megkezdése előtt ez volt az első felújítási munkánk. Több helyen beázott a tető, következésképpen a bejáratnál és a tantermekben leszakadt a mennyezet vakolata, a vizesblokkok pedig csaknem használhatatlanok voltak. Akkor az iskolát működőképes állapotba hoztuk, de 2005 tavaszán úgy döntöttünk, befejezzük a felújítását.

A munkát a hibás palatető javításával kezdtük. Meg kellett erősíteni a tető gerendáinak egy részét, melyek már hosszú idő óta áztak, korhadásnak indultak. Tejesen felújítottuk a vizesblokkokat, a melegítő konyhát és a mosogatót, az ÁNTSZ előírásainak megfelelően. Ki kellett cserélni villanyvezeték-hálózatot, a tantermekbe pedig új energiatakarékos armatúrákat helyeztünk el. Megtörtént a nyílászárók javítása és mázolása, az épület külső és belső festése, valamint felújítottuk a hozzá tartozó kis tornatermet is.

A karbantartás-felújítás mindösszesen 11 millió Ft-ba került.

 

Templom utcai Mesevár Óvoda

 Az épület korábban – 1950-ig – gyermekmegőrzőként működött, majd óvoda lett belőle. Az évek során teljesen tönkrement. Az épület funkcionális elrendezése sem volt már kielégítő, amelyre az ÁNTSZ többször fel is hívta a figyelmünket, ezért képviselő-testületünk az épület teljes felújítása mellett döntött. 2003-ban lebontottuk, a régi falakra új tetőt építettünk, a nyílászárókat kicseréltük. 

Az átépítési koncepciót a következőkben foglalhatjuk össze. A meglévő épületszerkezet lehetséges megtartása mellett a leggazdaságosabb megoldással alakuljanak ki az óvoda eddig hiányzó, nélkülözhetetlen funkciói. Mosó-, szárító-, vasaló-, öltöző-, mosdóhelyiségek, elkülönítő (orvosi) szoba, nevelőtestületi szoba, egy melegítő konyha a hozzátartozó fehér mosogatóval. Kialakítottunk egy széles közlekedési folyosót is, a tetőszerkezet megemelésével pedig lehetővé vált egy újabb foglalkoztató szoba kialakítása.

Az előírásoknak megfelelően szelektív hulladéktárolásra is alkalmas hulladéktároló, valamint akadálymentes bejáratot biztosító rámpa épült.

A kivitelezés teljes költsége 51 millió Ft lett, melyből a Pest Megyei Területfejlesztési Kht.-tól 10 millió Ft-ot támogatásként nyertünk el.

 

Önkormányzati épületeink építése, felújítása

 

Polgármesteri  hivatal   A  épülete

A 2003. és 2004. években felújítottuk a polgármesteri hivatal B épületét, a mögötte álló raktárt, műhelyt és garázst. A főépület tetőszerkezetét megerősítettük, megjavítottuk, valamint új cserepekkel fedtük be, a melléképületekre pedig új tetőszerkezetet helyeztünk. Minden épületben teljesen ki kellett építeni a villanyvezetéket. A felújításhoz hozzátartozott a padlók csiszolása, a nyílászárók mázolása, a szobák festése, az épületek újra vakolása és színezése. Az A épület és a melléképületek felújításának összege 11,1 millió Ft volt.

 

Polgármesteri hivatal B épülete

Már 1998 előtt szerepelt az önkormányzat tervében egy új polgármesteri hivatal felépítése. Mi is gondoltunk erre, hiszen négy üres telkünk állt a jelenlegi önkormányzati épülettel szemben, de amikor előzetes ajánlatokat kértünk egy zöldmezős hivatal építésére, a teljes költségkalkuláció mindegyik esetben 200 millió Ft feletti volt. Ezt saját erőből felvállalni nem mertük, és támogatást sem remélhettünk, mivel új polgármesteri hivatal építésére, felújítására évek óta pályázati kiírás nem volt.  A településközpontok rehabilitációjára kiírt pályázatokat pedig elvitték a nagyvárosok.

Ezek után logikusnak látszott a volt ifjúsági ház tetőterének beépítése. A tervezési koncepció alapja az volt, hogy a meglévő épület megtartása mellett minél kisebb ráfordítással, a lehető legjobb és leggazdaságosabb belső elrendezés kialakításával történjen meg a tetőtér ráépítése. A felújított épület pedig arányrendszerével, külső homlokzati anyagfelhasználásával, színeivel a Tárnokon már kialakulóban lévő középület jelleget próbálja szerény anyagi lehetőségeivel visszatükrözni.

A munka 2005. április 4-én elkezdődött. Mint a legtöbb beruházásnál, itt is voltak gondok. Most csak kettőt említenénk. Április 10-11-én az épület beázott, és 3,2 millió Ft kár keletkezett, melyet a kivitelező később elismert. Az is igaz, hogy olyan többletmunkákat kértünk, melyek a kialkudott kiviteli tervben nem szerepeltek.

A legkorszerűbb kommunikációs eszközökkel felszerelt épületet szeptember folyamán vettük használatba. A telefonközpont révén a hivatal dolgozói és külső partnereik automatikus kapcsolás után kommunikálhatnak egymással. Minden ügyintéző rendelkezik kedvezményes internet- és e-mail kapcsolattal. A FiberNet hálózatán keresztül pedig lehetővé vált az ingyenes, illetve az olcsóbb telefonbeszélgetés (ethernet kapcsolat) is, de ezzel a lehetőséggel akkor még nem élünk. Számítógépeinket központi szerver kapcsolja össze.

Beépítettük a tűzjelző berendezést, valamint a riasztó- és beléptető rendszert, épületünket pedig térfigyelő kamera őrzi. 2006 nyarától pedig az épületben klímaberendezés működik.

A tetőtér megépítése után a közműveket és a kommunikációs eszközöket összekapcsoltuk az alsó szinttel, melyet szintén felújítottunk. Az új épületrészt, de részben az A épületet is új bútorokkal rendeztük be. Végezetül teljesen megújult a rendőrség épülete is.

Mennyibe került a hivatal korszerűsítése? A fent felsorolt tételek összege mintegy 71 millió Ft volt.

 

Művelődési ház

2003 őszén megszépült a művelődési ház udvara, színes térburkolata vidámságot sugároz.   Igényesen kialakítottuk a külső konyhát, a külső illemhelyet, bevezettük a gázt, a vizet, bekötöttük a szennyvízcsatorna hálózatba, továbbá elvégeztük a tetőjavításokat. A következő két évben átépítettük a főépület fűtését, külső falát szigeteltük, új lábazattal láttuk el, a belső kiszolgáló termeket átalakítottuk, felújítottuk, a teljes villamos vezetéket kicseréltük, az épület belső részeit kifestettük és mázoltuk.

A művelődési ház épületeinek felújítására a nyolcéves választási ciklusban 16,6 milliót fordítottunk, melyből az elmúlt 4 év során 9,1 millió Ft-ot költöttünk.

Az épületben kialakított 5 állásos internet-hozzáférést, a hangtechnikai felszerelést, a számítógépes ellátást, a vetítő berendezést a művelődési ház pályázat útján nyerte el.

 

Ifjúsági ház

2000. év végén áttelepítettük a Rákóczi úti gyógyszertárat az Egészségház épületébe, amely több szempontból is előnyös. Kényelmes a lakosságnak, hiszen az orvosi rendelés után helyben kiválthatja a gyógyszereit, lényegesen olcsóbb a működtetése, továbbá a folyamatos gyógyszerellátás eredményeként sokkal kisebb raktárra van szükség. Az áttelepítés 12,2 millió Ft-ba került, és kaptunk helyette egy dupla telken álló jó épületet. Már az első gondolatunk az volt, hogy közösségi házzá alakítjuk át. A tervek elkészültek, többször pályáztunk velük, de nem nyertünk. Elhatároztuk, hogy önállóan lépünk. A sportbizottság tagjai úgy döntöttek, hogy önkormányzati segítséggel, önkéntes munkával megvalósítjuk tervünket, melyhez 2006-ban CÉDE megyei pályázatból 1,5 millió Ft-ot is nyertünk. A közösségi ház kialakítása mindösszesen 5,1 millióba került.

Átalakítottuk az épület belső tereit, kiépítettük a kiszolgáló vizes blokkokat, és rácsatlakoztattuk a szennyvízcsatorna-hálózatra. Csaknem minden burkolatot kicseréltünk. Elkészült az akadálymentesített bejáró, végül pedig külsőleg is új „ruhába” öltözött a régi gyógyszertár.

Azt terveztük, hogy az új intézmény a művelődési ház keretében működik majd, Lepsényi Katalin igazgatónő felügyeletével. Erre jogszabály is kötelezett bennünket, amely szerint a vezető csak megfelelő végzettségű személy lehet, és előzetes egyeztetés után vehetik igénybe fiatalok és idősebbek, sportolók és kulturális szervezetek.

 

Sportöltöző

Az utóbbi években az Egészségház környékén egyre több kulturális és sportesemény zajlott, ahol a résztvevők száma több száz, de esetenként talán még az ezret is megközelítette. Minden alkalommal gondot jelentett az öltöző és a mosdó hiánya. Szükségessé vált tehát egy kiszolgáló épület megépítése. E célra alkalmasnak találtuk az Egészségház raktára előtti zárt teret, mivel a közművek rákötése, az épület kiszolgálása, őrzése viszonylag egyszerű volt.

Az épületben két nagyobb és egy kisebb öltöző, mosdóhelyiségek és zuhanyozók létesültek.

Az épület felépítéséhez az Ifjúsági és Sport Minisztérium „Mobilitás” támogatását nyertük el, azaz 7,1 millió Ft-ot, melyhez 13 millió Ft önrésszel járultunk hozzá.

 

Sportpálya és sportöltöző felújítása

Községünkben mintegy 230 fiatal futballozik rendszeresen. Sok településen zárják be a focipályákat, mi pedig újakat építettünk, és jó karban tartottuk őket.

2003-ban megépült az Egészségház mögött az Oázis SE nagypályája, majd mögötte a Bolha Foci Tanoda SE kispályája. 2005-ben elkészült a Honfoglalás utcában egy nagy edzőpálya, 2006-ban pedig felújítottuk a Sport utcában lévő nagypályát.

A Bolha Foci Tanoda SE és az Oázis SE pályája, valamint az edzőpálya önkormányzati költségen, valamint a szülők, edzők és a sportolók munkájával és támogatásával született meg. A pályák önálló fúrt kutat és öntözőberendezést kaptak. 2005-ben a Sport utcai pályát világítással láttuk el.

2006-ban Budaörs Kistérség Többcélú Társulása pályázati kiírását elnyerve felújítottuk a Sport utcai pálya gyepszőnyegét, megépítettük a kerítését, elhelyeztünk továbbá két pihenőpadot. Sor került az öltözők és a vizesblokkok teljes felújítására is, amelyeket a szennyvízelvezető-hálózatba is bekötöttünk. Nagyon szép lett. Meg kell nézni!

A Sport utcai pálya felújítására közel 7,3 millió Ft-ot költöttünk, melyből 3,6 millió Ft volt az elnyert támogatás.

Bár nem az önkormányzat építette, de mégis községünket gazdagította Szabó Tamás és társai beruházása, a műfüves kispályás labdarúgópálya az Egészségház mellett, amely 2006 októberében készült el. A könnyűszerkezetes fűtött csarnokban helyet kapott a 20X40 méteres pályán kívül négy játékos és egy bírói öltöző, vendégmosdók, bowling pálya 2 gurítótérrel, valamint büfé. A terület rendezése és a parkoló építése után a beruházók tervei között szerepel két teniszpálya (esetleg fedhető kivitelű) kialakítása is.

 

Egyebek

2003. év

Felújítottuk, illetve restauráltattuk a Szent György-emlékművet, valamint a Nepomuki Szent János-szobrot.

Bankjegykiadó automatát szereltünk fel az Egészségház mellett, amit az OTP Bank Rt. üzemeltet.

EU szabványnak megfelelő játszóteret adtunk át a vasútállomás melletti „gödör”-ben.  Megépítése 2 757 625 Ft-ba került, amelyből 1 700 ezer Ft-ot pályázat útján nyertünk.

 

2004. év

Felújítottuk Ábri György, az 1944-ben hősi halált halt tárnoki pilóta sírját a régi temetőben.

 

2005. év

Teljesen lebontottuk és újjáépítettük a Szőlőhegy felé vezető Benta-hidat, valamint megerősítettük a Benta utca végén található ún. Nyáricska hidat.

Parkolókat építettünk a községi temető elé, valamint a Rákóczi úti iskolával szemben lévő telkekre.

Szennyvízelvezető csatornát építettünk a Munkácsy utcában a Testvériség utcától a Benta-patakig. A csatorna építésének költsége 13,5 millió Ft volt, melyet az ÉTV-nél keletkezett fejlesztési forrásból fedeztünk, de a beruházás az önkormányzatunk vagyonát gyarapította. Az aszfaltút építésének költségét a lakosok fedezték úgy, hogy az önkormányzat kifizette a vállalkozónak, a lakosok pedig vállalták a teljes összeg havi 10 ezer Ft-os részletekben történő törlesztését. 

 

Utak, járdák, parkolók építése és felújítása

 

2003. év

Járdát létesítettünk a polgármesteri hivataltól a temetőig a Halász utcában, valamint a Rákóczi úton. Építettünk 11 új buszvárót, valamint színpadot az Egészségház előtt. Murvával borítottuk be az Egri, a Győri, a Szegedi, a Szigetvári, a Hatvani, a Debreceni utcát, valamint az István közt. Megjavítottuk a Halász, a Kossuth, a Hazatérők, a Benta és a Tabán utcát. Később aszfalttal burkoltuk a Benta utcát és a Fő utcai üzletházak parkolóját. Útalapot kapott murvaborítással a Honfoglalás, az Álmos és a Tas utca. Mart aszfaltburkolat készült a Szőlőhegy számos utcájában, valamint a Margit ligeten, hengerelt aszfaltút pedig a régi temetőben.

A felsorolt munkák mindösszesen 40, 6 millió Ft-ba kerültek.

 

2004. év

Aszfaltoztuk a Szőlőhegyi, a Tabán, az Öreghegyi utat, valamint a polgármesteri hivatal parkolóját. Murvával fedtük le a Margit ligeti utcákat. Játszótéri elemeket vásároltunk az óvodákba.

A fenti tételek mindösszesen 36,4 millió Ft-ba kerültek.

 

2005. év

Aszfaltburkolatot kapott a Kölcsey, a Jókai, a Petőfi, az Arany, a Tompa, a Deák, a Zrínyi, a Munkácsy, a Vasút utca a Dózsa György úttól az Egyenlőség utcáig, továbbá a Határ út és a Csillag utca. Megjavítottuk az autópálya lehajtó egy szakaszát a Halász utcában. Aszfaltszőnyegezést végeztünk még a Hazatérők útján, a Mária utcától a Berki útig, melyhez a PRORÉGIÓ ügynökség 50%-os, azaz 13 millió vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. Aszfaltozott parkolót és játszótéri játékokat kapott a Dózsa György úti Hétszínvirág Óvoda, valamint a Rákóczi úti általános iskola. Járda készült a Szabadság utcában a vasúttól a Dózsa György útig. Térburkolatot építettünk a polgármesteri hivatal új épületének parkolójába.

A munkák összértéke 87,5 millió Ft volt.

 

2006. év

Aszfaltszőnyeg került a Fűzfa, a Kopolya utcába, valamint a Rákóczi útra, a Dózsa György úttól az Iskola utcáig. Ez utóbbi megépítéséhez 50%-os, azaz 11 millió Ft támogatást nyertünk a PRORÉGIÓ ügynökségtől.

Ez évben a fenti útépítésekre összesen 30 millió Ft-ot költöttünk.

Az új temetőben 6 db vízcsapot helyeztünk el.

Állami beruházásban épült meg az M7-es autópálya pusztazámori lehajtója és a 8104. számú út (a Sóskúti út) közötti összeköttetés, valamint a hozzátartozó két körforgalmi csomópont.  Számunkra ez az összekötő út különös jelentőséggel bír, hiszen tehermentesíti a Halász utcára és a Dózsa György útra nehezedő gépjárműforgalmat.

                                                                                                               

Ár- és belvíz elleni védekezés

 

Ma már kevesen vitatják, hogy Földünkön klímaváltozás megy végbe. Növekszik az átlaghőmérséklet, egyre gyakoribbak a heves zivatarok, amelyeknek következményeivel nálunk is számolni kell. Évtizedek óta legnagyobb gondunk az ár- és belvízveszély. A Benta-patak árhulláma egyre nagyobb gyakorisággal veszélyezteti településünket.

Az elmúlt években, lehetőségeinkhez képest, sokat tettünk az ár- és belvíz elkerülése érdekében. Közel 30 millió Ft-os költséggel kikotortattuk a Zámori- és a Berki-patak medrének Tárnokon futó szakaszát, 2006-ban pedig a Benta-patak medrét, a 7-es főúttól Százhalombatta irányába.

Felújítottuk a településünket védő zsilipeket, kijelöltünk három átmeneti záportározót, védőtöltéseket alakítottunk ki középületeink és alacsony fekvésű lakóépületeink védelmében.

Működésünk idején az árkok kitakarítására koncentráltunk, továbbá a település mély pontjain, a Benta-patak felé tartó utcák végein elkezdtük az állandó szivattyúállások kiépítését.

Felújítottuk az árkokat az Arany J., a Petőfi S., a Jókai M., a Madách I., a Vörösmarty M., a Kölcsey F., valamint a Munkácsy M. utcában, a vasúton túl pedig a Köztársaság utcában. Az árkok kiépítésére 2003–2006 között 18,6 millió Ft-ot költöttünk.

Érd önkormányzatával közösen készíttettük el településeink ár- és belvízvédelmi tervét, hiszen az Érdre zúduló csapadékvíz közel 50%-a Tárnok belterületén folyik a Benta-patakba.

A tervezés költsége mintegy 20 millió Ft volt, amit egyezségünk alapján Érd Város Önkormányzata fedezett.

 

 

Elővárosi vasút

 

Tekintettel arra, hogy Budapest közúti megközelítése egyre nagyobb gondot jelentett, nem volt más megoldás, el kellett indítani az elővárosi vasúti közlekedést. 2004 nyarán Martonvásárral és a környező településekkel összefogva, megkerestük Mándoki László urat, a MÁV Zrt. vezérigazgatóját. Meggyőztük arról, hogy településeinken reális igény van az elővárosi vasúti közlekedés bevezetésére.

Az elővárosi vasúti közlekedés 2005 év őszén megkezdődött. Azóta új kocsik közlekednek. Ígéretet kaptunk az állomás átépítésére is, amelynek kiviteli tervei 2006 nyarára el is készültek.

 

Kábeltévé

 

2004. és 2005. évek folyamán településünk lakóterületén kiépült a FiberNet Rt. kábeltelevízió hálózata, amely nagyszámú tévécsatorna műsorai mellett szélessávú internet-hozzáférést és e-mail használatot is biztosít. A hálózat lehetővé teszi az ingyenes, személyes telefonkapcsolatot is.

A társaság ígéretet tett a szolgáltatás folyamatos bővítésére, amely lehetővé teszi hálózaton belül a közvetlen telefonálás továbbfejlesztésére. 

 

Természetvédelem

 

A SASAD Rt.-vel kötött egyezség szerint önkormányzati tulajdonba kerültek az alábbi természetvédelmi területek. A tópart és környéke a tóval együtt (21,8 ha), az Öreg-hegy tetején található Nagy-legelő (12,1 ha). Átadta továbbá a rekultiválás alatt álló szemétbánya helyét (10,1 ha), valamint kapunk 0,8 ha összközműves területet önkormányzati intézmények számára. A SASAD Rt. elismeri továbbá, hogy a 085 hrsz.-ú gyep és rét művelési ágú terület megmarad természetes árvízi tározónak, tehát nem építhető be (11 ha).

A fentiek ellenében az önkormányzat támogatja a Sasad Rt. azon elképzelését, hogy a Sóskúti út–Berki út–Malom-árok által bezárt területen kertvárosi jellegű lakótelep, másrészt pedig kereskedelmi és szolgáltató telepek létesüljenek.     

 

Hulladékgazdálkodás

 

Zöldhulladék összegyűjtése és feldolgozása

A kertészkedés talán a legszebb időtöltés, de gondot jelent a zöldhulladék eltüntetése. Az égetést ma már nem csak törvény, illetve önkormányzati rendelet korlátozza, hanem a szomszédok sem viselik el. Sokan komposztálják a zöldhulladékot és visszaadják a természetnek, sokan viszont azonnal meg szeretnének szabadulni tőle.

2005 tavaszától megkezdte működését a Compostal Kft., amely díj nélkül fogad be Tárnok lakott területeiről minden összegyűjtött zöldhulladékot. Már az első évben több mint 600 tonna zöldhulladékot szállítottunk szervezetten a telepükre, amit komposzttá dolgoztak fel. Információnk szerint a beszállított zöldhulladék mennyisége az utóbbi évek során több mint duplájára nőtt.  A gyűjtése és odaszállítás a mi feladatunk volt, az önkormányzat anyagi ráfordítása évi mintegy 2 millió Ft-ra rúgott. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársai is példaértékűnek tekintették a környezetkímélő szemléletmódot tükröző gyűjtés és feldolgozás összehangoltságát. 

 

Az építési törmelék összegyűjtése és feldolgozása

Az építési törmelék elhelyezése minden településen probléma. Nálunk sikerült jó megoldást találni. A megfelelő engedélyek beszerzése után Román Mihály vállalkozó kőtörő üzemet létesített, és 2005. évben megkezdte működtetését. A vállalkozó a beszállított építési törmeléket feldolgozza (összetöri, osztályozza), majd útépítési alapként adja el. Egyezségünk értelmében a zúzott törmelékből évente 200 köbmétert juttatott díjmentesen önkormányzatunknak alapozásra és földútjaink javítására. Ily módon készült el több vasúton túli mellékutca javítása, valamint 2006 szeptemberében a Szőlőhegyi út Újhegyi úttól Érd határáig eső szakasza.

 

Lomtalanítás, konténeres szemétgyűjtés

Községünk belterületein évente egy alkalommal lomtalanítást végeztünk. A külterületeken 6 konténert helyeztünk el a háztartási hulladék összegyűjtésére. Sajnos más településekről is rengeteg szemét vándorolt ide, amelynek elszállítása az önkormányzat pénztárcáját terhelte. Ennek ellenére ezt tartottuk a legjobb megoldásnak az illegális szemétlerakás megakadályozására.

 

Fejlesztési célú bevételeink a 2002-2006. önkormányzati ciklus idején

 

 • Államkötvények értéke                                                  275 millió Ft
 • Pályázatokon elnyert összeg                                                      66 millió Ft
 • Ingatlanértékesítés bevétele                                                          280 millió Ft
 • ÉTV üzletrész értékesítés bevétele                                                95 millió Ft

Összesen                                                            716 millió Ft

 

 

Fejlesztési célú kiadásaink a 2002-2006. önkormányzati ciklus idején

 

 • Immateriális javak, szellemi termékek vásárlása                          20 millió Ft
 • Épületek beruházása, felújítása                                              133 millió Ft
 • Építmények (utak, járdák, árkok) építése, felújítása                      189 millió Ft
 • Járművek, gépek, berendezések vásárlása, felújítása            39 millió Ft
 • Ügyviteli gépek vásárlása, felújítása                                                  9 millió Ft
 • Szennyvízcsatorna építés                                                     18  millió Ft
 • Ingatlanvásárlás                                                                          25 millió Ft

Összesen                                                            433 millió Ft

 

 

Fejlesztési célú bevételeink közül a 2002-2006. önkormányzati ciklus idején fel nem használt források:

 • Államkötvény (1 csomag)                                                            55 millió Ft
 • ÉTV üzletrész értékesítés (lekötött betétben)                       95 millió Ft

Összesen                                                            150 millió Ft

 

*Valamennyi adat az önkormányzat pénzforgalmában megjelent.

   

***

Tisztelt Tárnokiak! Beszámolómban csak a fejlesztésekről, felújításokról számoltam be, de nemcsak erről szólt az életünk. A közösségi színterek (kultúra, sport, oktatási intézményeink, civil szervezeteink, egyesületeink tevékenysége, ünnepeink stb.) számtalan eseménye hozzájárult az itt élők jó közérzetéhez, erősítette bennük a lakóhely, a szülőfalu szeretetét. Sokan nyilatkoztak úgy, hogy szeretnek itt élni, igazi otthonuknak tekintik e helyet.

 

Tárnok, 2007. november 26.

 

Dr. Gergely István

 

 

 

 

 

 

 

  

Oldal tetejére

 

THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!