Virágzó Tárnokért Egyesület
Virágzó Tárnokért Egyesület
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
vélemények
Fórumok : vélemények : összeférhetetlenség Fórumok: 
Témaindító hozzászólás
tarnokiforum

2007.10.28. 17:03 -

Dr. Simon Mária jegyző asszonynak

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

 

 

Tárnok

Pf. 3.

2461

 

Tisztelt Jegyző Asszony!

 

Két ügyben kérem szíves intézkedését.

 

Az Önkormányzat, mint a Tárnokhír című időszaki lap kiadója, a tárnoki önkormányzat kéthavonta megjelenő lapja felelős szerkesztőjeként az impresszumban több alkalommal Szolnoki Gábor polgármestert nevezte meg felelős szerkesztőként. Miután a legutóbbi közmeghallgatáson ezt szóvá tettük, az októberi lapszám impresszumában már egyáltalán nem jelölték meg a felelős szerkesztőt.

 

Megítélésem szerint  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri tisztség összeférhetetlen a helyi időszaki lap felelős szerkesztői megbízatásával, különösképpen, ha annak kiadója a helyi önkormányzat.

 

(Ötv. 33/A. § (1): „A polgármester nem lehet:

………………..

s) helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

 

(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, … a képviselő-testület ….. határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, …

 

(7) A közigazgatási hivatal a fővárosi, megyei bíróságnál kezdeményezheti a polgármester összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő.”

 

A képviselő-testületnek bizonyára tudomása van a jogsértésről, hiszen annak megszűntetésére írta ki 2006. decemberében a pályázatot a felelős szerkesztői állásra. A pályázat eredményét nem hozták nyilvánosságra, viszont a következő lapszámnak már a polgármester volt a felelős szerkesztője.  Kérem, szíveskedjen a képviselő-testület figyelmét felhívni a sorozatos jogsértésre és kezdeményezni annak megszűntetését.

 

Tekintettel arra, hogy ez a helyzet már tíz hónapja – többszöri figyelmeztetés ellenére is – változatlanul fennáll, levelem másolatát megküldöm az illetékes közigazgatási hivatalnak.

 

A fentebb vázolt helyzet következménye az újabb jogsértés, nevezetesen az, hogy a Tárnokhírnek nincs bejelentve felelős szerkesztője, a lap legutóbbi számának impresszumában nem szerepel a szerkesztésért felelős személy neve. Ezzel a mulasztással Tárnok Nagyközség Önkormányzata, illetve képviseletében Szolnoki Gábor polgármester megvalósította a sajtóigazgatási szabálysértés tényállását.

 

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény

12. § (2) bek. szerint „ Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik.

16. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum).

17. § (1) Nem szabad nyilvánosan közölni azt a sajtóterméket,

d) amelyről a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatok (16. §) hiányoznak.

 

A törvény végrehajtására kiadott 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet

7. § alapján Az időszaki lap nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló bejelentésben meg kell jelölni:

c) a szerkesztőség vezetőjének nevét és címét;

21. § (1) Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni:

d) a szerkesztésért felelős személy nevét.

 

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

149. § (1) bek. szerint „A nyomdának (sokszorosító üzemnek) az a felelős vezetője (a sokszorosító berendezésnek vagy gépnek üzemben tartója), illetőleg a kiadó, aki a sajtótermék sokszorosításának megkezdésére, előállítására, példányszámára, terjedelmére, a sajtóterméken feltüntetendő adatokra, a kötelező nyilvántartásokra, a kézirat vagy imprimatúra megőrzésére, kötelespéldányok küldésére, valamint az időszaki lap terjesztésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Fentiek alapján a sajtóigazgatási szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárást kezdeményezek Tárnok Nagyközség Önkormányzata, illetve képviseletében Szolnoki Gábor polgármester ellen.

 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 43. § (1) és (3) bek. alapján a tárnoki jegyző, mint I. fokú szabálysértési  hatóság nem járhat el, kérem, szíveskedjen mielőbb kérni az illetékes közigazgatási hivataltól az ügyben eljáró személy kijelölését.

 

A fentiek alapján tehát kérem szíveskedjen megtenni a szükséges intézkedéseket

  1. a polgármester összeférhetetlenségi ügyében;
  2. a szabálysértési eljárás megindítása érdekében a sajtóigazgatási szabálysértés miatt.

 

Intézkedését előre is köszönöm.

 

Tárnok, 2007. október 25.

                                                                                  Tisztelettel

 

                                                                                  Szoloszka István

                                                                                  Lakcím: 2461 Tárnok Templom utca 61.

                                                                                  Telefon: +36-20/39-87-068

                                                                                  E-mail: szolosz@invitel.hu

1. sz. pld.: Címzett

2. sz. pld.: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal

bicskamaxi Előzmény | 2007.10.31. 19:24 - #7

"Úgy tűnik csak a "hatalom" megszerzéséig volt fontos a nyilvánosság. Mintha ez ma már inkább akadálya lenne a "hatalom" gyakorlásának" Kitűnő példa erre a Jobbítani fóruma. Először csak bizonyos hozzászólások tűntek el, aztán az "Üzenet Pécsi Lacinak" c. topik, aztán meg befuccsolt az egész, és április óta bezárt, mint szegény "ligeti" boltja...:)

bicskamaxi Előzmény | 2007.10.30. 18:50 - #6

A 2006.nov.13-i ülésen a testület napirendre tűzte annak tárgyalását, hogy a Tárnokhír c. időszaki lap felelős szerkesztőjének személyét pályázat útján megválasszák. http://www.tarnok.hu/onkormanyzat/jegyzokv/jk061113.pdf A 298/2006.(XI.13.) sz. önk.határozat arról szól, hogy a testület pályázatot ír ki a Tárnokhír felelős szerkesztőjének kiválasztására.(Határidő azonnal, felelős polgármester) Az érdekességek ezután következnek: Szolnoki javaslatára a testület elfogadja a 299/2006. (XI.13.) önk. határozatot: felkérik a jegyzőt, hogy a pályázatot tegye közzé a Tárnokhírben, stb., stb... Ugyanakkor, ugyanott úgy dönt a testület a 300/2006.(XI.13.) önkormányzati határozatban, hogy 2006. november 1-től visszamenőleg kinevezi Tihanyi Csabát a Tárnokhír felelős szerkesztőjévé. Komolyan vették a "határidő:azonnal" kitételt. Tud valaki valamit arról, hogy hány Tárnokhírt felelős szerkesztett ez a Tihanyi Csaba és hová tűnt azóta (Hová tűnt Damon Hill?) És főleg, hogy milyen pályázattal lett a Tárnokhír felelős szerkesztője Szolnoki Gábor?...:)

bicskamaxi Előzmény | 2007.10.30. 18:22 - #5

Holnap reggel 9 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz. Témája: a nemrégiben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és az Ifjúsági Házzal összevont Idősek Napközi Otthona vezetőjének megválasztása. A község egyetlen hirdetőtábláján, a hivatal hirdetőjén, a honlapon sem volt olvasható ez az ülés. Vajon miért ez a nagy titkolózás?...:)

rittberger Előzmény | 2007.10.29. 21:50 - #4

Úgy tűnik csak a "hatalom" megszerzéséig volt fontos a nyilvánosság. Mintha ez ma már inkább akadálya lenne a "hatalom" gyakorlásának. A jegyző kritikán aluli levele önmagáért beszél. A számtech tudás csak azoknak kell akik ezt öncélúan akarják használni!! mihelyst megvolt a remélt cél már elég ha csak arra használják amire a "hatalom" megtartásának érdekében minimálisan szükséges. No sok sikert Akela!

tarnokiforum Előzmény | 2007.10.28. 17:08 - #3

Tisztelt dr. Simon Mária!

 

Sikerült elolvasnom a válaszát.

Látható, hogy nincsen felkészülve, hiszen a helyesírása is rettenetes, pedig a számítástechnika erre is alkalmas lenne.

 

Természetesen lehetőségeim szerint írásban is megteszem a bejelentést.

Érdekes ellentmondás, hogy a Polgármester úr elfogadja az elektronikus úton érkező beadványokat, Ön pedig nem.

Válasza úgy értékelhető, hogy Ön, aki többek közt a hivatal jogszerű működéséért is felelős, befogja a szemét és a fülét, amikor egy Önök által elkövetett jogsértésre, szabálysértésre hívom fel a figyelmét.

Ezt Önnek hivatalból ki kellene vizsgálnia, és megtennie a szükséges lépéseket.

Amennyiben van ilyen, természetesen meg fogom keresni az erre vonatkozó rendeletet vagy jogszabályt.

 

A Közigazgatási Hivatalból eddig három visszajelzést is kaptam, Ők talán egy kicsit rugalmasabbak.

 

A helyesírásából arra a következtetésre jutottam, hogy Ön nem gyakorlott számítógépes felhasználó.

Ezért elmondom Önnek, hogy a kézbesítési értesítés mindössze arra való, hogy a levelet küldő láthassa, megkapták-e azt.

Ha Ön ezt a formát nem is fogadja el "hivatalosként", a kölcsönös udvariasság szabályai szerint azért illik visszaküldeni.

 

Üdvözlettel:

 

Szoloszka István

tel: 06-20/39-87-068

fax: 06-23/389-188

szolosz@invitel.hu


tarnokiforum Előzmény | 2007.10.28. 17:06 - #2

A jegyző asszony válasza (a helyesírási hibákat pirossal jelöltem):

Tsiztelt Szoloszka Úr!


Tekintettel arra, hogy az önkormnyzatunkánél elektornikus ügyintézés
jelenleg a technikai háttér miatt nem folytatható, kérem hogy
bejelentését és szabálysértési feljelentését hivatalosan írásban tegye
meg. A Hivatalos bejelentés megérkezéséig üyével érdemben foglalkozni
nem tudunk.

Tárnok, 2007. 10. 26.


dr. Simon Mária
jegyző


tarnokiforum Előzmény | 2007.10.28. 17:03 - #1

Dr. Simon Mária jegyző asszonynak

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

 

 

Tárnok

Pf. 3.

2461

 

Tisztelt Jegyző Asszony!

 

Két ügyben kérem szíves intézkedését.

 

Az Önkormányzat, mint a Tárnokhír című időszaki lap kiadója, a tárnoki önkormányzat kéthavonta megjelenő lapja felelős szerkesztőjeként az impresszumban több alkalommal Szolnoki Gábor polgármestert nevezte meg felelős szerkesztőként. Miután a legutóbbi közmeghallgatáson ezt szóvá tettük, az októberi lapszám impresszumában már egyáltalán nem jelölték meg a felelős szerkesztőt.

 

Megítélésem szerint  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri tisztség összeférhetetlen a helyi időszaki lap felelős szerkesztői megbízatásával, különösképpen, ha annak kiadója a helyi önkormányzat.

 

(Ötv. 33/A. § (1): „A polgármester nem lehet:

………………..

s) helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

 

(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, … a képviselő-testület ….. határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, …

 

(7) A közigazgatási hivatal a fővárosi, megyei bíróságnál kezdeményezheti a polgármester összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő.”

 

A képviselő-testületnek bizonyára tudomása van a jogsértésről, hiszen annak megszűntetésére írta ki 2006. decemberében a pályázatot a felelős szerkesztői állásra. A pályázat eredményét nem hozták nyilvánosságra, viszont a következő lapszámnak már a polgármester volt a felelős szerkesztője.  Kérem, szíveskedjen a képviselő-testület figyelmét felhívni a sorozatos jogsértésre és kezdeményezni annak megszűntetését.

 

Tekintettel arra, hogy ez a helyzet már tíz hónapja – többszöri figyelmeztetés ellenére is – változatlanul fennáll, levelem másolatát megküldöm az illetékes közigazgatási hivatalnak.

 

A fentebb vázolt helyzet következménye az újabb jogsértés, nevezetesen az, hogy a Tárnokhírnek nincs bejelentve felelős szerkesztője, a lap legutóbbi számának impresszumában nem szerepel a szerkesztésért felelős személy neve. Ezzel a mulasztással Tárnok Nagyközség Önkormányzata, illetve képviseletében Szolnoki Gábor polgármester megvalósította a sajtóigazgatási szabálysértés tényállását.

 

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény

12. § (2) bek. szerint „ Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik.

16. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum).

17. § (1) Nem szabad nyilvánosan közölni azt a sajtóterméket,

d) amelyről a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatok (16. §) hiányoznak.

 

A törvény végrehajtására kiadott 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet

7. § alapján Az időszaki lap nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló bejelentésben meg kell jelölni:

c) a szerkesztőség vezetőjének nevét és címét;

21. § (1) Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni:

d) a szerkesztésért felelős személy nevét.

 

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

149. § (1) bek. szerint „A nyomdának (sokszorosító üzemnek) az a felelős vezetője (a sokszorosító berendezésnek vagy gépnek üzemben tartója), illetőleg a kiadó, aki a sajtótermék sokszorosításának megkezdésére, előállítására, példányszámára, terjedelmére, a sajtóterméken feltüntetendő adatokra, a kötelező nyilvántartásokra, a kézirat vagy imprimatúra megőrzésére, kötelespéldányok küldésére, valamint az időszaki lap terjesztésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Fentiek alapján a sajtóigazgatási szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárást kezdeményezek Tárnok Nagyközség Önkormányzata, illetve képviseletében Szolnoki Gábor polgármester ellen.

 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 43. § (1) és (3) bek. alapján a tárnoki jegyző, mint I. fokú szabálysértési  hatóság nem járhat el, kérem, szíveskedjen mielőbb kérni az illetékes közigazgatási hivataltól az ügyben eljáró személy kijelölését.

 

A fentiek alapján tehát kérem szíveskedjen megtenni a szükséges intézkedéseket

  1. a polgármester összeférhetetlenségi ügyében;
  2. a szabálysértési eljárás megindítása érdekében a sajtóigazgatási szabálysértés miatt.

 

Intézkedését előre is köszönöm.

 

Tárnok, 2007. október 25.

                                                                                  Tisztelettel

 

                                                                                  Szoloszka István

                                                                                  Lakcím: 2461 Tárnok Templom utca 61.

                                                                                  Telefon: +36-20/39-87-068

                                                                                  E-mail: szolosz@invitel.hu

1. sz. pld.: Címzett

2. sz. pld.: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal


[7-1]

 

THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!