Virágzó Tárnokért Egyesület
Virágzó Tárnokért Egyesület
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
vélemények
Fórumok : vélemények : Levél Szolnoki Úrnak Fórumok: 
Témaindító hozzászólás
tarnokiforum

2007.10.21. 12:31 -

Tisztelt Szolnoki Úr!

 

Ön az alábbi mondattal gratulált Keller Lászlónak, országgyűlési képviselőnknek: Gratulálunk a győzelméhez, a továbbiakban pedig figyelemmel fogjuk kísérni tárnoki munkáját és ígéreteinek megvalósulását.

Ezzel teljes mértékben egyetértek, pontosan így gratulálok most utólag Önnek is.

Ígéretekből pedig volt bőven.

 

Meghallgattam a beszámolóját a megválasztása óta eltelt egy év eredményeiről, de sajnos nem kellett csalódnom Önben: 10-12 oldalas munkájában 8 oldalon keresztül ismét csak az előző vezetést okolta, rágalmazta.

 

Ön egy éve még így gondolta a „Változásra van szükség” című írásában: Senkit ne a hivatal, a tisztség minősítsen, ezt mindig az eredmények alapján lehessen csak megtenni.

Véleményem szerint egy jó beszámolónak így kell kinéznie: ezt ígértük, elvégeztük.

Talán nem veszi rossz néven, ha az eredmények után kutatva átolvastam az Önök választási ígéreteit. Az alábbiakban ebből idézek, a saját megjegyzéseimmel:

 

2.2. Létre kívánjuk hozni a képviselők hivatalos félfogadásának rendjét, hogy a lakosság folyamatosan megfogalmazhassa kéréseit és javaslatait, a megválasztott képviselők pedig az itt élők rendelkezésére álljanak.

-Sajnos egy év kevés volt hozzá.

 

3. Biztosítjuk az önkormányzati sajtó független szerkesztését.
3.3. Nem engedjük, hogy a lap felelős szerkesztője a jövőben önkormányzati képviselő rokona, családtagja legyen.

            -Valóban nem rokon, hiszen személyesen Ön lett a főszerkesztő. Nem tudom, hogy sikerült-e utánanéznie, hogy ez csak etikátlan-e, vagy valóban jogszabály ellenes?

4. Megválasztásunk után azonnal elindítjuk a településünk belvíz- és szennyvíz gondjainak hosszú távú megoldását eredményező, átfogó tervek elkészítését, és nem engedjük, hogy a jövőben ez a kérdés bármilyen okból háttérbe szorulhasson.

            -Igen, lehet, hogy hosszú távon meg lesz oldva. A csatornázás problémáival kapcsolatos magyarázkodásuk leegyszerűsítve ennyi: Ja, hát nem tudtuk, hogy ez ilyen nehéz…”

7. Megválasztásunk esetén haladéktalanul megkezdjük a tervek kidolgozását, hogy milyen feltételekkel valósítható meg a Tárnokon termelt élelmiszerek helyben történő értékesítése. A szakértő termelőkkel, gazdákkal együttműködve megvizsgáljuk a helyi piac létesítésének lehetőségét.

            -Megvizsgálták? Mi lett az eredmény?

 

8. Megválasztásunk után azonnal megkezdjük településünk közlekedésének és biztonságának fejlesztésével kapcsolatos terveink megvalósítását. Ezt a programot településünk egészére kidolgoztuk és szerepel benne minden területet érintő feladat.
8.1. Áttekintjük településünk valamennyi útját és kijelöljük minden egyes veszélyes hely megoldásának lehetőségét, egyúttal szabványossá tesszük a fekvőrendőrök magasságát.

-Biztos, hogy megtette, és szinte magam előtt látom, amint Ön „áttekintette településünk valamennyi útját”, de ennél több eredményről nem tudok.

8.2. Fokozott figyelmet fordítunk a Halász J. Utcán, Dózsa György úton, a Rákóczi úton, a Hazatérők útján és a Berki úton veszélyesen gyorsan közlekedő járművezetők figyelmeztetésére majd megfékezésére.

-Ez a rendőrség és esetleg a polgárőrség feladata, az Önkormányzat „fokozott figyelme” kifejezést nem értem. Mivel ez is a választási programjukban szerepelt, talán így egy év után sem késő, hogy röstelkedve megkérdezzem: ez mit jelent? A régen „Jobbítani”, mostanában „Otthon Tárnokon” című lap legutóbbi számában olvashattunk egy meglepően jó és kivételesen pártsemleges cikket a jelenlegi helyzetről. Az írás szerint jelenleg is életveszélyes forgalmi helyzetek adódnak. Lehet, hogy a „fokozott figyelem” nem elég?

8.3 Szeretnénk a tárnoki tömegközlekedést lehető legjobban a lakók igényeihez igazítani.

-Nincs megjegyzésem, döntsék el, hogy ez sikerült-e?


8.4 Elkezdjük a veszélyes útszakaszokon a sok helyen hiányzó járdák kiépítését, gyalogátkelő helyek kijelölését és fölfestését.
8.5 Vasúti zajelnyelő fa- ill. bokorsor létesítését kezdjük meg.
8.6 Minden utca végére utcanév táblákat helyezünk.
8.7 Tárnok biztonsága érdekében elkezdjük a térfigyelő kamerarendszer kiépítését a főbb útvonalakon.

-Ezek valóban szép, látványos és hasznos feladatok lehettek. Ne szerénykedjenek, egy év alatt hány méter járdát, hány méter zajelnyelőt építettek? Hány darab új utcanév táblát helyeztek ki? Hol vannak az új gyalogátkelők? Hol vannak a kamerák?

 

9. Nyílt lakossági eszmecsere keretében elindítjuk azt a folyamatot, hogy Tárnok településfejlesztése ne egyéni érdekek alapján, hanem a lakosság egészének vélemény nyilvánítása után alakuljon ki. Létrehozzuk településünk emberi léptékű és jól tervezhető fejlődésének évtizedekre vonatkozó tervét. A javaslatok alapján meghatározzuk Tárnok település egészének illetve részeinek fejlődési céljait és irányát.

            -Ha nem is „nyílt lakossági eszmecsere keretében”, hanem a testületi üléseken született döntések alapján, csak az elmúlt néhány hónapban majdnem húszmillió forintot költöttek különböző tervezési munkákra. Ez hány méter csatorna, hány méter zajelnyelő, hány kamera ára?

 

14. Harcolunk a korrupció, a hivatali megvesztegetések ellen és nyilvánosságra törekszünk a hivatal működésében.
14.1. Nyilvánosságra hozzuk az önkormányzat által kötött szerződéseket.

-Önök a választási kampányuk során ügyesen használták ki a nyilvánosság erejét, és a közérdekű adatok nyilvánossága választási ígéreteik között is szerepelt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre sokasodó kérdéseinkre többszöri kérésünkre sem adott választ, ezért az adatvédelmi biztoshoz fordultunk.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Talán véletlen egybeesés, de miután beadványomat Önnek is megküldtem, azonnal közzétették a képviselő testület munkatervét, gazdasági programját, a közpénzek felhasználásával kötött szerződéseket, és módosították a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok hozzáférésének módját.

Ennek ellenére már a legutóbbi bizottsági és testületi ülések időpontját sem tették közzé a korábban megszokott módon, és a jelenlegi falugyűlésről is csak két nappal korábban, véletlenül, egy faliújságról tudhattunk.

Állítólag volt például elektronikus hulladékok begyűjtés is, de erről is csak utólag, egy szép nyilatkozatból tudjuk, hogy milyen jól sikerült.

 

A tárnoki honlapon a 2007 évi rendeletek között a 6/2007 számú a zárszámadásról szól. Idézet ebből: V. A pénzmaradvány

15. § (1) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok

szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 139.284 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

-Ez a majdnem 140 millió forint lenne az a „csontváz” amit a szekrényben találtak?

 

Az Önkormányzat megrendelésére a Consact kft által készített, az előző Önkormányzat pénzügyi átvilágításának eredményét nem ismertették. Ha az Ön szerint „pénzügyileg szűkösnek” nevezett időszakban ez a vizsgálat egymillió forintba került a Tárnokiaknak, miért nem publikálják? Ha az Ön által várt eredményt hozta volna, már ki lenne plakátozva Tárnokon. A tárnoki honlapon közzétett, rendkívül rossz minőségben bemásolt, néhol olvashatatlan 5 oldal nem ennek része, hanem valamilyen Önöknek megfelelő összefoglaló.

 

A Consact által készített „Tárnok jelentés” többek közt az alábbiakat tartalmazza:

(8.oldal) „II. Vagyoni helyzet és költségvetés, gazdálkodási pozíció változása

Az Önkormányzat vagyoni helyzete stabil, nem eladósodott (kiemelés a Consact-tól). Hitelállománnyal a vizsgált időszakban nem rendelkezett.

(9. oldal) „Így likviditása az átlagon felüli mértékről az átlagosra csökkent. Szállítói állománya minimális az Önkormányzatnak a vizsgált időszakban.”

(10. oldal) „A saját bevételek szerkezete és aránya (különösen a 2006. évi helyi adó bevétel) jónak mondható, a főösszeg 13%-át eléri. A vizsgált időszakban évente 25-36 %-os növekedést mutatott a teljesítése az előző évi tényadatokhoz viszonyítva.”

 

Így már talán mindenki számára érthetővé válik: ez „nem jött be”, de sebaj! Továbbra is „csontvázakat találunk a szekrényekben”, és minden témában az előző vezetést okoljuk.

 

Ebben a „csontváz-keresgélős” időszakban 2007 augusztusig (a nyilvánosságra hozott szerződések alapján) mégis 19,5 millió forintot költöttek különböző tervezési munkákra, látványtervekre. Ez a pénz például az Önök által megígért csatornázásnál is sokat jelenthetett volna.

Ha most a „kidobott pénzek közé” az Ön, néhány képviselő által is korainak tartott jutalmát nem számítom is, majdnem húszmilliót költöttek eddig olyasmire, amire (hogy finoman fogalmazzak) nem okvetlenül van szüksége, nem létérdeke a településnek.

Nem akarnék persze Fidesz-módra több millióba kerülő népszavazást, de ha például engem kérdeznének, hogy a csatornahálózat bővítését tartom-e fontosabbnak, vagy új iskolát szeretnék (pedig már csatornázott részen lakom és a lányom jövőre megy elsőbe), egyértelműen a csatornázásra szavaznék.

 

A Consact vizsgálatának eredménye a testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete. A testületi ülések jegyzőkönyveinek mellékletei (például az előterjesztések) azért mellékletek, mert nélkülük a jegyzőkönyvek nem értelmezhetőek. Nem tudható, hogy a testület mi alapján döntött, azok a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részei, hiszen éppen ezért mellékletek. Amennyiben nem zárt ülés anyagáról van szó, Ön nem korlátozhatja azok nyilvánosságát. Mégis ezt teszi, hiszen kérésemre azt válaszolta, hogy egyelőre nem tervezi ezek nyilvánosságra hozását.

 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az alábbi kérdésben: az Ön által július 16.-án elrendelt „locsolási és gépjárműmosási tilalom” (amely a kihirdetés szerint visszavonásig érvényes) érvényben van-e még? Ennek elrendelését a tárnoki honlapon olvashattuk, de esetleges feloldásáról nincs információnk.

 

Az Érdi Plusz Újságban olvashattunk egy cikket, egész oldalas „interjút” Szolnoki úrral. Néhány kérdésem, véleményem ezzel kapcsolatban is van:

Már nyilatkozatának második mondatában megsértette a Tárnokiakat, amikor a „Tárnoki Himnusz”-ként ismert dal szövegéből kiragadott részletek alapján „lesajnálja” őket.

Azt hiszem csak Ön gondolja úgy, hogy a „csendes kis falucska Tárnok” idézet a település fejlődését fékező, visszahúzó erők elképzelése, jelmondata lenne.

Ezt a dalszöveget a hatvanas években egy egyszerű, tárnoki ember írta, és szinte mindenki sajátjaként ismeri. Ön milyen alapon érzi magát jogosultnak arra, hogy a saját céljai érdekében kigúnyolja?

Persze ez a hozzáállás nem idegen Öntől, hiszen egy márciusi írásában is úgy nyilatkozott, hogy az tűzze ki a kokárdát, aki önökkel tart, egyetért. Tétováztam ugyan, de kitűztem, mert a szabadságharc évfordulóját egyetlen párt vagy szervezet sem sajátíthatja ki.

Eddig egyetlen tárnoki sem azért választotta Tárnokot, mert itt ilyen-olyan ipari park vagy lakópark, vadonatúj „városközpont” készül, hanem mert csendes, nyugodt környék. Amilyennek Ön is megismerte, amikor ideköltözött.

Persze, ha van egy jobb ötlete, egy Önnek jobban tetsző induló, adja elő egy kötetlen hangulatú, zenés lakossági fórum keretében.

 

Ipari park: Most szólok: rám ne számítson, amikor a tervezett ipari park cégei például takarítót vagy raktárost keresnek. Inkább továbbra is „ingázni” fogok, de nem tervezem, hogy hasonló munkakörben helyezkedjek el egy tárnoki vállalkozásnál. Persze nem is látok rá komoly esélyt, hiszen a mai napig sem költözött ide senki.

Nem is csoda. Az iparűzési adó sem kevés, és a betelepülő vállalkozásokról is „túl sok bőrt akarnak lehúzni” (kötelező fejlesztések, beruházások, stb.). Ez a település érdekeinek ugyan tökéletesen megfelel, de véleményem szerint így nem lehet tőkeerős vállalkozásokat idecsábítani.

De ezt nyilván Ön is tudja, hiszen üzletember. Választási programjukban még kisvállalkozás barát önkormányzatot ígértek, ezt az elmúlt egy évben nem érzékeltem.

 

A beszámolójában is említett Tesco ügyben: Önöknek egyszerűen nem sikerült megállapodniuk a befektetővel. Ügyesen taktikázva nem foglaltak állást az ügyben, és kapóra jött Önöknek a tárnoki kereskedők összefogása. Gyakorlatilag csak a pénzről volt szó, és amikor kiderült, hogy a Tesco (mivel nem itt van a székhelye) nem fizetne iparűzési adót, és az előírt közművesítést sem úgy képzelik, ahogy Önök, elálltak az üzlettől. Ezek után említette ezt Ön úgy, mint kisvállalkozás-barát álláspontot.

Talán az sem véletlen, hogy a testületi tagok sem váltottak, vállalkozásaik kevés kivétellel nem tárnoki székhelyűek.

 

Én úgy tudom, hogy egy ipari park (legalábbis önkormányzati szinten) nem is okvetlenül olyan bomba üzlet. A tárnoki székhelyű vállalkozások által fizetett iparűzési adó következtében ugyanis megnő a település úgynevezett adóerő-képessége, ezért a többletbevételekkel arányosan, jelentős mértékben visszavonnak az állami, központi normatív támogatásokból. Sóskúton (látványosan fejlődő ipari parkkal) az építményadóval együtt, a fenti kalkuláció alapján legfeljebb 8-12 millió forint nyereséggel számolnak. Önök szerint Tárnokon ez mennyi lesz?

Tisztelettel:

 

Szoloszka István

tarnokiforum Előzmény | 2007.10.21. 12:31 - #1

Tisztelt Szolnoki Úr!

 

Ön az alábbi mondattal gratulált Keller Lászlónak, országgyűlési képviselőnknek: Gratulálunk a győzelméhez, a továbbiakban pedig figyelemmel fogjuk kísérni tárnoki munkáját és ígéreteinek megvalósulását.

Ezzel teljes mértékben egyetértek, pontosan így gratulálok most utólag Önnek is.

Ígéretekből pedig volt bőven.

 

Meghallgattam a beszámolóját a megválasztása óta eltelt egy év eredményeiről, de sajnos nem kellett csalódnom Önben: 10-12 oldalas munkájában 8 oldalon keresztül ismét csak az előző vezetést okolta, rágalmazta.

 

Ön egy éve még így gondolta a „Változásra van szükség” című írásában: Senkit ne a hivatal, a tisztség minősítsen, ezt mindig az eredmények alapján lehessen csak megtenni.

Véleményem szerint egy jó beszámolónak így kell kinéznie: ezt ígértük, elvégeztük.

Talán nem veszi rossz néven, ha az eredmények után kutatva átolvastam az Önök választási ígéreteit. Az alábbiakban ebből idézek, a saját megjegyzéseimmel:

 

2.2. Létre kívánjuk hozni a képviselők hivatalos félfogadásának rendjét, hogy a lakosság folyamatosan megfogalmazhassa kéréseit és javaslatait, a megválasztott képviselők pedig az itt élők rendelkezésére álljanak.

-Sajnos egy év kevés volt hozzá.

 

3. Biztosítjuk az önkormányzati sajtó független szerkesztését.
3.3. Nem engedjük, hogy a lap felelős szerkesztője a jövőben önkormányzati képviselő rokona, családtagja legyen.

            -Valóban nem rokon, hiszen személyesen Ön lett a főszerkesztő. Nem tudom, hogy sikerült-e utánanéznie, hogy ez csak etikátlan-e, vagy valóban jogszabály ellenes?

4. Megválasztásunk után azonnal elindítjuk a településünk belvíz- és szennyvíz gondjainak hosszú távú megoldását eredményező, átfogó tervek elkészítését, és nem engedjük, hogy a jövőben ez a kérdés bármilyen okból háttérbe szorulhasson.

            -Igen, lehet, hogy hosszú távon meg lesz oldva. A csatornázás problémáival kapcsolatos magyarázkodásuk leegyszerűsítve ennyi: Ja, hát nem tudtuk, hogy ez ilyen nehéz…”

7. Megválasztásunk esetén haladéktalanul megkezdjük a tervek kidolgozását, hogy milyen feltételekkel valósítható meg a Tárnokon termelt élelmiszerek helyben történő értékesítése. A szakértő termelőkkel, gazdákkal együttműködve megvizsgáljuk a helyi piac létesítésének lehetőségét.

            -Megvizsgálták? Mi lett az eredmény?

 

8. Megválasztásunk után azonnal megkezdjük településünk közlekedésének és biztonságának fejlesztésével kapcsolatos terveink megvalósítását. Ezt a programot településünk egészére kidolgoztuk és szerepel benne minden területet érintő feladat.
8.1. Áttekintjük településünk valamennyi útját és kijelöljük minden egyes veszélyes hely megoldásának lehetőségét, egyúttal szabványossá tesszük a fekvőrendőrök magasságát.

-Biztos, hogy megtette, és szinte magam előtt látom, amint Ön „áttekintette településünk valamennyi útját”, de ennél több eredményről nem tudok.

8.2. Fokozott figyelmet fordítunk a Halász J. Utcán, Dózsa György úton, a Rákóczi úton, a Hazatérők útján és a Berki úton veszélyesen gyorsan közlekedő járművezetők figyelmeztetésére majd megfékezésére.

-Ez a rendőrség és esetleg a polgárőrség feladata, az Önkormányzat „fokozott figyelme” kifejezést nem értem. Mivel ez is a választási programjukban szerepelt, talán így egy év után sem késő, hogy röstelkedve megkérdezzem: ez mit jelent? A régen „Jobbítani”, mostanában „Otthon Tárnokon” című lap legutóbbi számában olvashattunk egy meglepően jó és kivételesen pártsemleges cikket a jelenlegi helyzetről. Az írás szerint jelenleg is életveszélyes forgalmi helyzetek adódnak. Lehet, hogy a „fokozott figyelem” nem elég?

8.3 Szeretnénk a tárnoki tömegközlekedést lehető legjobban a lakók igényeihez igazítani.

-Nincs megjegyzésem, döntsék el, hogy ez sikerült-e?


8.4 Elkezdjük a veszélyes útszakaszokon a sok helyen hiányzó járdák kiépítését, gyalogátkelő helyek kijelölését és fölfestését.
8.5 Vasúti zajelnyelő fa- ill. bokorsor létesítését kezdjük meg.
8.6 Minden utca végére utcanév táblákat helyezünk.
8.7 Tárnok biztonsága érdekében elkezdjük a térfigyelő kamerarendszer kiépítését a főbb útvonalakon.

-Ezek valóban szép, látványos és hasznos feladatok lehettek. Ne szerénykedjenek, egy év alatt hány méter járdát, hány méter zajelnyelőt építettek? Hány darab új utcanév táblát helyeztek ki? Hol vannak az új gyalogátkelők? Hol vannak a kamerák?

 

9. Nyílt lakossági eszmecsere keretében elindítjuk azt a folyamatot, hogy Tárnok településfejlesztése ne egyéni érdekek alapján, hanem a lakosság egészének vélemény nyilvánítása után alakuljon ki. Létrehozzuk településünk emberi léptékű és jól tervezhető fejlődésének évtizedekre vonatkozó tervét. A javaslatok alapján meghatározzuk Tárnok település egészének illetve részeinek fejlődési céljait és irányát.

            -Ha nem is „nyílt lakossági eszmecsere keretében”, hanem a testületi üléseken született döntések alapján, csak az elmúlt néhány hónapban majdnem húszmillió forintot költöttek különböző tervezési munkákra. Ez hány méter csatorna, hány méter zajelnyelő, hány kamera ára?

 

14. Harcolunk a korrupció, a hivatali megvesztegetések ellen és nyilvánosságra törekszünk a hivatal működésében.
14.1. Nyilvánosságra hozzuk az önkormányzat által kötött szerződéseket.

-Önök a választási kampányuk során ügyesen használták ki a nyilvánosság erejét, és a közérdekű adatok nyilvánossága választási ígéreteik között is szerepelt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre sokasodó kérdéseinkre többszöri kérésünkre sem adott választ, ezért az adatvédelmi biztoshoz fordultunk.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Talán véletlen egybeesés, de miután beadványomat Önnek is megküldtem, azonnal közzétették a képviselő testület munkatervét, gazdasági programját, a közpénzek felhasználásával kötött szerződéseket, és módosították a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok hozzáférésének módját.

Ennek ellenére már a legutóbbi bizottsági és testületi ülések időpontját sem tették közzé a korábban megszokott módon, és a jelenlegi falugyűlésről is csak két nappal korábban, véletlenül, egy faliújságról tudhattunk.

Állítólag volt például elektronikus hulladékok begyűjtés is, de erről is csak utólag, egy szép nyilatkozatból tudjuk, hogy milyen jól sikerült.

 

A tárnoki honlapon a 2007 évi rendeletek között a 6/2007 számú a zárszámadásról szól. Idézet ebből: V. A pénzmaradvány

15. § (1) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok

szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 139.284 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

-Ez a majdnem 140 millió forint lenne az a „csontváz” amit a szekrényben találtak?

 

Az Önkormányzat megrendelésére a Consact kft által készített, az előző Önkormányzat pénzügyi átvilágításának eredményét nem ismertették. Ha az Ön szerint „pénzügyileg szűkösnek” nevezett időszakban ez a vizsgálat egymillió forintba került a Tárnokiaknak, miért nem publikálják? Ha az Ön által várt eredményt hozta volna, már ki lenne plakátozva Tárnokon. A tárnoki honlapon közzétett, rendkívül rossz minőségben bemásolt, néhol olvashatatlan 5 oldal nem ennek része, hanem valamilyen Önöknek megfelelő összefoglaló.

 

A Consact által készített „Tárnok jelentés” többek közt az alábbiakat tartalmazza:

(8.oldal) „II. Vagyoni helyzet és költségvetés, gazdálkodási pozíció változása

Az Önkormányzat vagyoni helyzete stabil, nem eladósodott (kiemelés a Consact-tól). Hitelállománnyal a vizsgált időszakban nem rendelkezett.

(9. oldal) „Így likviditása az átlagon felüli mértékről az átlagosra csökkent. Szállítói állománya minimális az Önkormányzatnak a vizsgált időszakban.”

(10. oldal) „A saját bevételek szerkezete és aránya (különösen a 2006. évi helyi adó bevétel) jónak mondható, a főösszeg 13%-át eléri. A vizsgált időszakban évente 25-36 %-os növekedést mutatott a teljesítése az előző évi tényadatokhoz viszonyítva.”

 

Így már talán mindenki számára érthetővé válik: ez „nem jött be”, de sebaj! Továbbra is „csontvázakat találunk a szekrényekben”, és minden témában az előző vezetést okoljuk.

 

Ebben a „csontváz-keresgélős” időszakban 2007 augusztusig (a nyilvánosságra hozott szerződések alapján) mégis 19,5 millió forintot költöttek különböző tervezési munkákra, látványtervekre. Ez a pénz például az Önök által megígért csatornázásnál is sokat jelenthetett volna.

Ha most a „kidobott pénzek közé” az Ön, néhány képviselő által is korainak tartott jutalmát nem számítom is, majdnem húszmilliót költöttek eddig olyasmire, amire (hogy finoman fogalmazzak) nem okvetlenül van szüksége, nem létérdeke a településnek.

Nem akarnék persze Fidesz-módra több millióba kerülő népszavazást, de ha például engem kérdeznének, hogy a csatornahálózat bővítését tartom-e fontosabbnak, vagy új iskolát szeretnék (pedig már csatornázott részen lakom és a lányom jövőre megy elsőbe), egyértelműen a csatornázásra szavaznék.

 

A Consact vizsgálatának eredménye a testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete. A testületi ülések jegyzőkönyveinek mellékletei (például az előterjesztések) azért mellékletek, mert nélkülük a jegyzőkönyvek nem értelmezhetőek. Nem tudható, hogy a testület mi alapján döntött, azok a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részei, hiszen éppen ezért mellékletek. Amennyiben nem zárt ülés anyagáról van szó, Ön nem korlátozhatja azok nyilvánosságát. Mégis ezt teszi, hiszen kérésemre azt válaszolta, hogy egyelőre nem tervezi ezek nyilvánosságra hozását.

 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az alábbi kérdésben: az Ön által július 16.-án elrendelt „locsolási és gépjárműmosási tilalom” (amely a kihirdetés szerint visszavonásig érvényes) érvényben van-e még? Ennek elrendelését a tárnoki honlapon olvashattuk, de esetleges feloldásáról nincs információnk.

 

Az Érdi Plusz Újságban olvashattunk egy cikket, egész oldalas „interjút” Szolnoki úrral. Néhány kérdésem, véleményem ezzel kapcsolatban is van:

Már nyilatkozatának második mondatában megsértette a Tárnokiakat, amikor a „Tárnoki Himnusz”-ként ismert dal szövegéből kiragadott részletek alapján „lesajnálja” őket.

Azt hiszem csak Ön gondolja úgy, hogy a „csendes kis falucska Tárnok” idézet a település fejlődését fékező, visszahúzó erők elképzelése, jelmondata lenne.

Ezt a dalszöveget a hatvanas években egy egyszerű, tárnoki ember írta, és szinte mindenki sajátjaként ismeri. Ön milyen alapon érzi magát jogosultnak arra, hogy a saját céljai érdekében kigúnyolja?

Persze ez a hozzáállás nem idegen Öntől, hiszen egy márciusi írásában is úgy nyilatkozott, hogy az tűzze ki a kokárdát, aki önökkel tart, egyetért. Tétováztam ugyan, de kitűztem, mert a szabadságharc évfordulóját egyetlen párt vagy szervezet sem sajátíthatja ki.

Eddig egyetlen tárnoki sem azért választotta Tárnokot, mert itt ilyen-olyan ipari park vagy lakópark, vadonatúj „városközpont” készül, hanem mert csendes, nyugodt környék. Amilyennek Ön is megismerte, amikor ideköltözött.

Persze, ha van egy jobb ötlete, egy Önnek jobban tetsző induló, adja elő egy kötetlen hangulatú, zenés lakossági fórum keretében.

 

Ipari park: Most szólok: rám ne számítson, amikor a tervezett ipari park cégei például takarítót vagy raktárost keresnek. Inkább továbbra is „ingázni” fogok, de nem tervezem, hogy hasonló munkakörben helyezkedjek el egy tárnoki vállalkozásnál. Persze nem is látok rá komoly esélyt, hiszen a mai napig sem költözött ide senki.

Nem is csoda. Az iparűzési adó sem kevés, és a betelepülő vállalkozásokról is „túl sok bőrt akarnak lehúzni” (kötelező fejlesztések, beruházások, stb.). Ez a település érdekeinek ugyan tökéletesen megfelel, de véleményem szerint így nem lehet tőkeerős vállalkozásokat idecsábítani.

De ezt nyilván Ön is tudja, hiszen üzletember. Választási programjukban még kisvállalkozás barát önkormányzatot ígértek, ezt az elmúlt egy évben nem érzékeltem.

 

A beszámolójában is említett Tesco ügyben: Önöknek egyszerűen nem sikerült megállapodniuk a befektetővel. Ügyesen taktikázva nem foglaltak állást az ügyben, és kapóra jött Önöknek a tárnoki kereskedők összefogása. Gyakorlatilag csak a pénzről volt szó, és amikor kiderült, hogy a Tesco (mivel nem itt van a székhelye) nem fizetne iparűzési adót, és az előírt közművesítést sem úgy képzelik, ahogy Önök, elálltak az üzlettől. Ezek után említette ezt Ön úgy, mint kisvállalkozás-barát álláspontot.

Talán az sem véletlen, hogy a testületi tagok sem váltottak, vállalkozásaik kevés kivétellel nem tárnoki székhelyűek.

 

Én úgy tudom, hogy egy ipari park (legalábbis önkormányzati szinten) nem is okvetlenül olyan bomba üzlet. A tárnoki székhelyű vállalkozások által fizetett iparűzési adó következtében ugyanis megnő a település úgynevezett adóerő-képessége, ezért a többletbevételekkel arányosan, jelentős mértékben visszavonnak az állami, központi normatív támogatásokból. Sóskúton (látványosan fejlődő ipari parkkal) az építményadóval együtt, a fenti kalkuláció alapján legfeljebb 8-12 millió forint nyereséggel számolnak. Önök szerint Tárnokon ez mennyi lesz?

Tisztelettel:

 

Szoloszka István


[1-1]

 

THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!